سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی رشته مهندسی مسکن و معماری

انتشار : 16 فروردین 1401
مطالعه : 7 دقیقه

مجلات داخلی به 3 دسته علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و علمی-تخصصی تقسیم میشوند. از این میان مجلات علمی-پژوهشی دارای رتبه علمی بالاتری هستند و به همین دلیل دانشجویان برای دفاع از رساله ارشد و دکتری خود و همچنین اساتید برای ارتقای سطح خود نیاز به چاپ مقاله در این مجلات دارند.

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی رشته مهندسی مسکن و معماری

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی مهندسی مسکن و معماری

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی مهندسی شیمی و رشته های مرتبط به تفکیک حوزه تحت پوشش، سازمان علمی ناشر و محل نشر به شرح زیر می باشد.

نام مجله

محل نشر ( دبیرخانه مجله)

سازمان علمی ناشر مجله

حوزه تحت پوشش

اندیش نامه معماری

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه هنر تهران

معماری و شهرسازی

پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی

استان تهران - شهر تهران

-

مسکن و معماری, معماری و شهرسازی

دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

استان فارس - شهر شیراز

-

بوم شناسی, مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

دو فصلنامه مطالعات معماری ایران

استان اصفهان - شهر کاشان

دانشگاه کاشان

مسکن و معماری, معماری و شهرسازی, باستان شناسی, تاریخ

دوفصلنامه اندیشه معماری

استان قزوین - شهر قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی

مسکن و معماری, معماری و شهرسازی

دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط

استان زنجان - شهر زنجان

دانشگاه زنجان

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معماری و شهرسازی, باستان شناسی

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

استان خراسان رضوی - شهر مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

دوفصلنامه زیست شهر

استان خوزستان - شهر اهواز

-

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه شهرنوین اسلامی

استان خوزستان - شهر اهواز

-

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر

استان فارس - شهر شیراز

-

علوم زمین, زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, معماری و شهرسازی

دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه کالبد شهر

استان خوزستان - شهر اهواز

-

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه معمار شهر

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک

استان یزد - شهر یزد

دانشگاه یزد

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, معماری و شهرسازی

دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران/ انجمن معماری و شهرسازی ایران

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

معماری و شهرسازی

دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران

استان اصفهان - شهر کاشان

دانشگاه کاشان

معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی, هنرهای تجسمی

دوماهنامه شهرنگار

استان تهران - شهر تهران

-

مدیریت توریسم و گردشگری, معماری و شهرسازی, ساخت و ساز

شهر هوشمند

استان اصفهان - شهر اصفهان

-

مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری

فصلنامه دانشکاو

استان سمنان - شهر گرمسار

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت (عمومی)

فصلنامه آمایش محیط

استان همدان - شهر ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, معماری و شهرسازی

فصلنامه آینده پژوهی شهری

استان سیستان و بلوچستان - شهر زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, مدیریت توریسم و گردشگری, معماری و شهرسازی

فصلنامه ایده

استان تهران - شهر تهران

-

معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)

فصلنامه ایوان چهارسو

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

-

معماری و شهرسازی

فصلنامه بین المللی علوم زمین و برنامه ریزی محیطی

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

-

علوم زمین, پترولوژی و ژئوشیمی, تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, ژئوفیزیک, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, هواشناسی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, معماری و شهرسازی, مهندسی آب و هیدرولوژی

فصلنامه بین المللی مطالعات پیشرفته معماری

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

-

مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)

فصلنامه بین المللی مطالعات شهری پیشرفته

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

-

مسکن و معماری, معماری و شهرسازی

فصلنامه بین المللی هستی فضا

استان قزوین - شهر قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی

استان یزد - شهر یزد

-

معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده

استان تهران - شهر تهران

انجمن جغرافیائی ایران

معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه دانش شهرسازی

استان گیلان - شهر رشت

دانشگاه گیلان

معماری و شهرسازی

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

استان خراسان رضوی - شهر تربت حیدریه

دانشگاه تربت حیدریه

ساخت و ساز, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری

استان فارس - شهر شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز/ انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, معماری و شهرسازی

فصلنامه شهر ایمن

استان تهران - شهر تهران

انجمن پدافند غیرعامل ایران

معماری و شهرسازی

فصلنامه شهر پایدار

استان تهران - شهر تهران

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه شهر تاب آور

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه جامع امام حسین

معماری و شهرسازی, مسکن و معماری, ساخت و ساز

فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی رف

استان البرز - شهر کرج

-

معماری و شهرسازی

فصلنامه علوم فنون سازندگی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه جامع امام حسین

مهندسی و فناوری, ساخت و ساز

فصلنامه گردشگری فرهنگ

استان تهران - شهر تهران

-

مدیریت توریسم و گردشگری, معماری و شهرسازی

فصلنامه مسکن و محیط روستا

استان تهران - شهر اهر

پژوهشکده سوانح طبیعی

مسکن و معماری, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

فصلنامه مطالعات اجتماعی

استان تهران - شهر تهران

-

معماری و شهرسازی, جامعه شناسی

فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

استان ایلام - شهر ایلام

-

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, مدیریت (عمومی), معماری و شهرسازی

فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری

استان مازندران - شهر بابلسر

دانشگاه مازندراندانشگاه مازندران

معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی

استان تهران - شهر تهران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

معماری و شهرسازی

فصلنامه مطالعات شهری

استان کردستان - شهر سنندج

دانشگاه کردستان

معماری و شهرسازی

فصلنامه مطالعات عمران شهری

استان ایلام - شهر ایلام

-

مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)

فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار

استان همدان - شهر همدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

معماری و شهرسازی

فصلنامه مطالعات هنر اسلامی

استان تهران - شهر تهران

-

معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

فصلنامه معماری سبز

استان تهران - شهر تهران

-

معماری و شهرسازی

فصلنامه معماری شناسی

استان فارس - شهر شیراز

-

مسکن و معماری, معماری و شهرسازی

فصلنامه منظر

استان تهران - شهر تهران

مسکن و معماری, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت توریسم و گردشگری, باستان شناسی

فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

استان سمنان - شهر شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود/انجمن تونل ایران

علوم زمین, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست, ساخت و ساز, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

استان لرستان - شهر خرم آباد

-

ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی مکانیک

فصلنامه هنر و تمدن شرق

استان تهران - شهر تهران

-

معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

فصلنامه هنرهای کاربردی و سنتی

استان یزد - شهر یزد

-

معماری و شهرسازی, هنرهای تجسمی

فصلنامه ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط

استان کردستان - شهر قروه

-

معماری و شهرسازی

ماهنامه باغ نظر

استان تهران - شهر تهران

-

ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

ماهنامه پایاشهر

استان لرستان - شهر خرم آباد

-

معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه

ماهنامه شباک

استان تهران - شهر تهران

-

مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

مجله ایوان خشت خانه

استان اصفهان - شهر اصفهان

معماری و شهرسازی

مجله برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری توسعه

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی

معماری و شهرسازی

مجله بین المللی معماری و توسعه شهری

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

معماری و شهرسازی

مجله صفه

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی

معماری و شهرسازی

مجله علمی «کاشان شناسی »

استان اصفهان - شهر کاشان

دانشگاه کاشان

معماری و شهرسازی, هنرهای تجسمی, باستان شناسی

مجله علمی شهرسازی ایران

استان تهران - شهر تهران

-

معماری و شهرسازی

مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری

استان البرز - شهر کرج

-

معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

استان تهران - شهر تهران

-

معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)

نشریه مطالعات شهرسازی آپادانا

استان فارس - شهر شیراز

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

معماری و شهرسازی

نشریه مطالعات معماری آپادانا

استان فارس - شهر شیراز

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

مسکن و معماری, معماری و شهرسازی

نشریه مهندسی سازه و ساخت

استان تهران - شهر تهران

انجمن مهندسی سازه ایران

ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)

ﻧﺸﺮﯾﻪ انگلیسی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

استان لرستان - شهر خرم آباد

-

ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

هویت شهر

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

معماری و شهرسازی

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

استان آذربایجان شرقی - شهر اهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, معماری و شهرسازی, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

ماهنامه جغرافیا، عمران، شهرسازی و معماری

استان قم - شهر قم

-

معماری و شهرسازی

سینا ترجمه

ثبت سفارش پذیرش و چاپ مقاله در سینا ترجمه

سینا ترجمه یکی از برترین موسسات در خدمات پذیرش و چاپ مقاله می باشد. شما عزیزان می توانید برای هر یک از خدمات استخراج مقاله از پایان نامه، ترجمه تخصصی مقاله، ویرایش تخصصی مقاله، دریافت لیست مجلات مرتبط با رشته، فرمت بندی مقاله و ارسال مقاله و پذیرش و چاپ از طریق لینک های زیر اقدام نمایید و یا از طریق شماره تماس و یا ایمیل و یا شبکه های مجازی (واتساپ، اینستاگرام و تلگرام ) با ما در ارتباط باشید.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


سوالات متداول

شما کافی است رشته تحصیلی و یا موضوع مقاله خود را از طریق واتساپ و یا ایمیل ارسال بفرمایید تا مجلات مرتبط را در کمترین زمان برایتان تقدیم کنیم. و هر مجله مورد تایید بود اقدامات لازم جهت ارسال و چاپ را انجام دهیم.

سینا ترجمه دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد و نماد اعتماد الکترونیکی از اینماد است. بنابراین هیچگونه استفاده غیر قانونی از مطالب ارسالی انجام نمی شود. یکی از مهم ترین اصول موسسه سینا حفظ محرمانگی اطلاعات و فایل های ارسالی مشتریان عزیز می باشد و تمامی ارکان این مجموعه ملزم به رعایت اصول محرمانگی و حفظ حریم خصوصی مشتریان هستند.

سابمیت برای تمامی مجلات داخلی و خارجی با بالاترین دقت ممکن انجام می گیرد.در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی