سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش
وبلاگ / مجلات / لیست مجلات داخلی / لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم رشته فقه و حقوق اسلامی

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم رشته فقه و حقوق اسلامی

انتشار : 20 دی 1399
مطالعه : 10 دقیقه

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته حقوق و فقه)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم رشته فقه و حقوق اسلامی

نشریه آموزه های حقوق کیفری

ISSN 2251-9351
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۱ + متن » اشتراک»

نشریه آموزه های فقه مدنی

ISSN 2251-936X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه
سردبیر: محمد واعظ زاده خراسانی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۳ + متن » اشتراک»

نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی فارسی – انگلیسی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر محمد آشوری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۷ »

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

ISSN 1735-7233
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین حسن قلی پور
سردبیر: دکتر علی اکبر ایزدی فرد
محل انتشار: بابل سایر مشخصات» عناوین سال دوازدهم شماره ۴ + متن » اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۲۴ تابستان ۱۳۹۰ با نام فقه و مبانی حقوق اسلامی چاپ شده است.

مجله پژوهش های فقهی

ISSN 2008-8388
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد مقیمی
سردبیر: دکتر محمد رسول آهنگران
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال دوازدهم شماره ۳ + متن »

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

ISSN 2476-4213
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه قم
مدیر مسئول: سید حسن شبیری زنجانی
سردبیر: عادل ساریخانی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال دوم شماره ۲ + متن »

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

ISSN 2345-3583
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: محمدرضا پاسبان
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۶ + متن » اشتراک»

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: حسین غلامی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۶ + متن » اشتراک»

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

ISSN 2345-6116
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: منصور جباری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵۲ + متن » اشتراک»
»» نشریه پژوهش حقوق و سیاست از شماره ۲۲ به دو مجله به نام های پژوهش حقوق عمومی و پژوهش سیاست تفکیک شده است.

پژوهشنامه حقوق اسلامی فارسی، انگلیسی، عربی

ISSN 2251-9858
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: دکتر رضا اکبری
سردبیر: دکتر نجاد علی الماسی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۴۳ + متن » اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۲۴ با نام اندیشه صادق، از شماره ۲۵ تا ۳۱ با نام معارف اسلامی و حقوق منتشر شده است.

پژوهشنامه حقوق کیفری

ISSN 2322-2328
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا نظری نژاد
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: رشت سایر مشخصات» عناوین سال هفتم شماره ۲ + متن » اشتراک»

مجله پژوهشهای حقوقی

ISSN 1682-9220
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۲۹ »

مجله تحقیقات حقوقی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخار جهرمی
سردبیر: دکتر منصور امینى
محل انتشار: تهران سایر مشخصات»

فصلنامه تعالی حقوق

فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مدیر مسئول: دکتر لیلا سادات اسدی
سردبیر: دکتر عباس جعفری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال ششم شماره ۸ + متن »

نشریه حقوق اداری فارسی – انگلیسی

ISSN 2383-1863
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر مسئول: اسماعیل ملک اخلاق
سردبیر: منوچهر طباطبایی موتمنی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵ »

فصلنامه حقوق اسلامی

ISSN 1735-3270
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
سردبیر: عبدالحسین شیروی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۴۹ + متن » اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۲۰ با نام فقه و حقوق منتشر شده است.

مجله حقوق خصوصی

ISSN 2008-840x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محمود میرخلیلی
سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین شماره ۲۸ + متن »
»» این مجله تا سال ۱۳۸۷ با نام اندیشه های حقوقی منتشر شده است.

فصلنامه حقوق تطبیقی (نامه مفید) فارسی، انگلیسی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر: ربیعا اسکینی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال دوازدهم شماره ۱ + متن » اشتراک»
»» این مجله از شماره ۱۰۱ از مجله نامه مفید تفکیک شده است.

مجله حقوقی بین المللی

ISSN 2251-614x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری – مدیریت علمی و پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵۵ + متن » اشتراک»

مجله حقوقی دادگستری

ISSN 1735-4358
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: قوه قضاییه
مدیر مسئول: علیرضا امینی
سردبیر: حسین میرمحمد صادقی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۹۵ + متن »

دو فصلنامه دانش حقوق مدنی

ISSN 2322-1712
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم تقی زاده
سردبیر: دکتر محمود باقری
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال پنجم شماره ۱ »

نشریه دانش حقوق عمومی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده شورای نگهبان
مدیر مسئول: دکتر عباسعلی کدخدایی
سردبیر: دکتر سیامک ره پیک
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال پنجم شماره ۲ + متن » اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۴ با نام نشریه بررسی های حقوق عمومی منتشر شده است.

دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی

ISSN 2322-4177
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
سردبیر: دکتر حسین صابری
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین سال بیست و دوم شماره ۲ + متن »
»» آرشیو این مجله در مجله دانش و توسعه می باشد.

فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول: دکتر علی قاسمی
سردبیر: دکتر سید مرتضى قاسم زاده
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۷۰ + متن »
»» این مجله تا شماره ۵۷ با نام فصلنامه دیدگاه های حقوقی منتشر شده است.

دو فصلنامه فقه مقارن

ISSN 2322-1976
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
مدیر مسئول: احمد مبلغی
سردبیر: عابدین مؤمنی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۶ + متن » اشتراک»

فصلنامه فقه و اصول

ISSN 2008-9139
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: حسن تقی زاده
سردبیر: دکتر محمد تقی فخلعی
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۰۵ + متن »
»» این مجله تا قبل از شماره ۸۱ با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است.

نشریه فقه و حقوق اسلامی

ISSN 2251-7553
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر حسین فخر
سردبیر: دکتر حیدر باقری اصل
محل انتشار: تبریز سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۱ + متن »

دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

ISSN 1735-6695
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر: دکترمحمد علی اردبیلی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۶۴ + متن » اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۴۸ با نام ندای صادق منتشر شده است.

دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

ISSN 2008-8744
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مدیر مسئول: دکتر مجید معارف
سردبیر: دکتر علی مظهر قراملکی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال چهل و نهم شماره ۱ + متن »

فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)

ISSN 2251-6751
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عزیزی
سردبیر: دکتر محمدعیسائی تفرشی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۹۲ + متن »
»» این مجله از سال ۹۰ از فصلنامه مدرس علوم انسانی تفکیک شده است.

فصلنامه مطالعات حقوقی

ISSN 2008-7926
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سردبیر: دکتر محمد امامی
محل انتشار: شیراز سایر مشخصات» عناوین سال هشتم شماره ۳ + متن »

مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
مدیر مسئول: دکتر مجتبی جعفری
سردبیر: دکتر حمید مسجد سرایی
محل انتشار: سمنان سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۵ + متن »

مجله مطالعات حقوق تطبیقی فارسی – انگلیسی – فرانسه

ISSN 1735-496X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مؤسسه حقوق تطبیقی
مدیر مسئول: دکتر عباس کریمی
سردبیر: دکتر سعید حبیبا
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال هفتم شماره ۱ + متن »

فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی

ISSN 2322-5637
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
مدیر مسئول: علی بهادری جهرمی
سردبیر: خیرالله پروین
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۹ + متن »

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

ISSN 1735-9651
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: حسن بادینی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال چهل و ششم شماره ۴ + متن »
»» این مجله تا شماره بهار ۹۳ با نام فصلنامه حقوق منتشر شده است.

نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

ISSN 8175-1735
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر علی خالقی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۵ + متن »

نشریه مطالعات حقوق عمومی

ISSN 2423-8120
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال چهل و ششم شماره ۳ + متن »

دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

ISSN 2811-2345
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول: حسنعلی اخلاقی امیری
سردبیر: کریم عبداللهی نژاد
محل انتشار: مشهد سایر مشخصات» عناوین شماره ۳۳ + متن »
»» این مجله تا شماره ۲۷ با نام مجله سفیر نور منتشر شده است.

دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه ( مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره)
مدیر مسئول: یعقوبعلی برجی
سردبیر: علیرضا اعرافی
محل انتشار: قم سایر مشخصات» عناوین سال سوم شماره ۶ + متن »
»» این مجله تا سال ۹۰ با نام فصلنامه راه تربیت منتشر شده است.

برای ارسال مقاله خود به مجلات داخلی میتوانید با شماره تماس موسسه تماس حاصل نموده و یا درخواست خود را از طریق ثبت سفارش در پایین همین صفحه و یا از طریق ایمیل به کارشناسان موسسه ارسال بفرمایید.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
به نام خدا با سلام مقاله ای فقهی و حقوقی قوی داریم. متاسفانه برخی از مجلات برای چاپ پولهای میلیونی میخواهند تا چاپ تضمینی در مدت زمان بسیار کم نمایند که خلاف بین شرعی می باشدُ‌از طرفی دفاع دکترا منوط به چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی می باشد لطفا راهنمایی کنید به کدام مجله بفرستیم که در اسرع وقت داوری و چاپ شود؟
باسلام وعرض ادب احتراما ضمن تشکر،موردی نیست لطفا درخواستتان را به ایمیل موسسه ارسال نمایید کارشناسان براساس رشته وگرایش مجلات داخلی را باشرایطشان خدمتتان معرفی میکنند هرکدام تایید بفرماییداقداممیشود. باسپاس
4 روز پیش
بازدیدکننده

حسین
به نام خدا با سلام مقاله ای فقهی و حقوقی قوی داریم. متاسفانه برخی از مجلات برای چاپ پولهای میلیونی میخواهند تا چاپ تضمینی در مدت زمان بسیار کم نمایند که خلاف بین شرعی می باشدُ‌از طرفی دفاع دکترا منوط به چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی می باشد لطفا راهنمایی کنید به کدام مجله بفرستیم که در اسرع وقت داوری و چاپ شود؟
5 روز پیش
مطالب منتخب سردبیر
مطالب پیشنهاد شده
مطالب محبوب
مطالب ویژه
جدیدترین مطالب

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام