سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

به روز رسانی رفرنس چه کاربردی دارد؟

انتشار 15 اردیبهشت 1398
مطالعه 2 دقیقه

به روز رسانی رفرنس در مقالات از جمله اقداماتی میباشد که به ایندکس شدن هر چه بهتر مقاله و جذب مخاطبان زیاد آن کمک میکند و باعث افزایش اعتبار مقاله میشود.

به روز رسانی رفرنس چه کاربردی دارد؟

منابع و رفرنس ها در مقالات کاربرد زیادی دارد و هر چه رفرنس ها و منابع تحقیق به روز تر باشد و منابع قدیمی ویرایش شوند اعتبار مقالات افزایش میباید و تعداد استنادات به مقاله بیشتر میشود و از همه مهم تر در مرحله داوری فقط مقالاتی پذیرفته میشود رفرنس های آنها به روز تر و جدید تر باشد در واقع مقالاتی که منابع آنها ناقص ، غلط و حتی قدیمی باشد ، شانسی برای پذیرش از مجلات معتبر نخواهند داشت.بنابر این لزوم به روز رسانی رفرنس ها احساس میشود.

چند مورد از معروف ترین سبک های رفرنس نویسی

 روش APA,روش MLA,روش AMA,روش  CHICAGO,روش IEEE Documentation Style,روش Iso 690,روش  Harvard Referencing که این ها سبک ها و متد های اصلی رفرنس نویسی میباشد که بسیار محبوب و پر طرفدار هستند.

هر چه رفرنس ها و منابع در یک تحقیق به روز تر و جدید تر باشند و به منابع جدید در آن حوزه نزدیکتر باشند در این صورت مقاله بهتر ایندکس میشود و تعداد استنادات بیشتری به مقاله صورت میپذیرد.

  •  موجب افزايش اعتبار علمی نويسنده و نيز نوشته او می‌شود.
  • اخلاق نگارش(رعايت امانت در استفاده از نوشته ديگران) نيز  رعايت می‌شود.
  • اطلاعات و منابع بيشتری را در اختيار خوانندگان و پژوهشگران بعدی قرار می‌دهد.
  • اطميناني در خواننده نسبت به صحت و درستی نوشته ارائه شده ايجاد می‌کند.

سعی کنید تا جایی که میتوانید منابع و رفرنس های تحقیق را جدید و به روز نگه دارید تا هم بیشتر مورد توجه داوران باشند و هم بیشتر مورد استناد قرار بگیرد.

انواع رفرنس ها 

مقاله فارسي با دو نويسنده:

 نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

مقاله فارسي با يك نويسنده:

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

كتاب تأليفی

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

پایان­ نامه / رساله

 نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه.

دو يا چند تحقيق منتشر شده از يک محقق در يک سال

Sefc, K. M., Regner, F., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998a). Genotyping Of Grapevine And Rootstock Cultivars Using Microsatellite Markers. Vitis, 37, 15–20.

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998b). Genetic Analysis Of Grape Berries And Raisins Using Microsatellite Markers. Vitis, 37, 123–125.

نمونه تنظيم سند يك نرم افزار

Project Scheduler 9000 [Computer Software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor.

نمونه تنظيم سند يك رساله‌ دكتري

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological And Biochemical Studies On Seeds Dormancy And Germination Process In Deciduous Fruit Trees. Ph.D. Thesis. Faculty Of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام