سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

جزئیات نحوه اعمال سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور 1402

انتشار 17 مرداد 1402

در آستانه اعلام نتایج نوبت دوم کنکور 1402 نحوه اعمال سوابق تحصیلی برای داوطلبان اعلام شد.

جزئیات نحوه اعمال سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور 1402

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403-1402 براساس مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» جلسه 843 مورخ 15 تیر 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره /1400/6792 دش مورخ 5 مرداد 1400 و ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب 15 تیر 1400» جلسات 855 و 863 مورخ 15 بهمن 1400 و 17 خرداد 1401 شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره /1401/6310 دش مورخ 25 تیر 1401 انجام می‌شود.

نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات 31 و 32 مورخ 14 و 15 شهریور 1401 شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که مهمترین تغییرات به شرح ذیل است:

* آزمون سراسری فقط برای دروس اختصاصی و دوبار در سال برگزار می‌شود و نتیجه هر نوبت آزمون حداکثر 2 سال اعتبار دارد.

* پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یک بار در سال خواهد بود.

* در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده است، اطلاع رسانی می‌شود.

* سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوزادهم نظام 6-3-3 در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 به میزان 40 در صد با تأثیر قطعی است. میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 به میزان 30 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی 10 درصد (در مجموع 40 درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

* سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوزادهم نظام 6-3-3 یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال 1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

* همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه ای و کارودانش، تمامی نظام‌های آموزش و پرورش و طلاب حوزه علمیه) باید دارای سابقه تحصیلی دروس عمومی باشند و در صورت عدم وجود، باید برای ایجاد آن از طریق آموزش و پرورش اقدام کنند. در صورت عدم وجود نمره سوابق تحصیلی برای هریک از دروس عمومی نمره آن درس، صفر لحاظ می‌شود.

* زیر گروه‌های هر یک از گروه‌های آزمایشی حذف شده و عناوین و ضرایب دروس آزمون تخصصی در هر گروه آزمایشی در دفترچه راهنما درج شده است.

* ضرایب دروس سوابق تحصیلی با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی برای نظام آموزشی 6-3-3 و نظامی سالی- واحدی / ترمی- واحدی در هر گروه آزمایشی در دفترچه راهنما درج شده است.

* دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1402 همانند سال گذشته آزمون مجزایی ندارد و علاقمندان به تحصیل در این دانشگاه لازم است در این آزمون ثبت نام کنند. گروه آزمایشی برای نظام آموزشی 6-3-3 و نظامی سالی- واحدی / ترمی- واحدی در هر گروه آزمایشی در دفترچه راهنما درج شده است.

از همین رو لازم است داوطلبان بدانند که ضرایب سوابق تحصیلی برای دو گروه دیپلم نظام 6-3-3 و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی متفاوت است و نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی برای پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403 - 1402 از طریق آزمون سراسری سال 1402 به ترتیب مطابق جداول زیر است:

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3 برای سال 1402

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام 6-3-3 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

عمومی

فارسی 3

21/63

عربی، زبان قرآن 3

9/05

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

16/52

زبان خارجی 3

11/80

سلامت و بهداشت

3/44

علوم اجتماعی

2/56

تخصصی

حسابان 2

7/84

هندسه 3

4/63

ریاضیات گسسته

3/92

فیزیک 3

11/12

شیمی 3

7/49

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 6-3-3 در گروه آزمایشی علوم تجربی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

عمومی

فارسی 3

21/63

عربی، زبان قرآن 3

9/05

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

16/52

زبان خارجی 3

11/80

سلامت و بهداشت

3/44

علوم اجتماعی

2/56

تخصصی

ریاضی 3

6/88

زیست شناسی 3

12/02

فیزیک 3

6/19

شیمی 3

9/91

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام 6-3-3 در گروه آزمایشی علوم انسانی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

عمومی

فارسی 3

21/63

عربی، زبان قرآن 3

9/05

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

16/52

زبان خارجی 3

11/80

سلامت و بهداشت

3/44

تخصصی

ریاضی و آمار 3

6/00

علوم و فنون ادبی 3

7/80

عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

5/10

تاریخ 3

7/00

جغرافیا 3

6/00

جامعه شناسی 3

7/00

فلسفه 2

5/10

ضریب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام 6-3-3 در گروه آزمایشی علوم انسانی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

عمومی

فارسی 3

21/63

اصول عقاید 3

19/13

زبان خارجی 3

11/80

سلامت و بهداشت

3/44

تخصصی

ریاضی و آمار 3

6/00

علوم و فنون ادبی 3

7/80

عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

8/60

تاریخ 3

6/00

احکام 3

3/50

علوم و معارف قرآنی 3

7/00

فلسفه 2

5/10

ضریب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3 درگروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

عمومی

فارسی 3

21/63

عربی، زبان قرآن 3/ عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

9/05

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3

16/52

زبان خارجی 3

11/80

سلامت و بهداشت

3/44

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای سال 1402

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

سابقه تحصیلی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

دیپلم

عمومی

زبان فارسی 3

8/93

ادبیات فارسی 3

8/93

عربی 3

9/86

تعلیمات دینی و قرآن 3

13/62

زبان خارجی 3

12/62

تخصصی

حسابان

5/88

هندسه 2

4/63

جبر و احتمال

3/92

فیزیک 3 و آزمایشگاه

8/34

شیمی 3 و آزمایشگاه

7/49

پیش دانشگاهی

عمومی

زبان فارسی

6/16

معارف اسلامی

4/88

تخصصی

حساب دیفرانسیل و انتگرال

1/96

فیزیک (ریاضی)

2/78

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای سال 1402

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم تجربی

سابقه تحصیلی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

دیپلم

عمومی

زبان فارسی 3

8/58

ادبیات فارسی 3

8/58

عربی 3

9/52

تعلیمات دینی و قرآن 3

13/09

زبان خارجی 3

12/27

تخصصی

زمین شناسی

2/56

ریاضی 3

6/88

زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

9/02

فیزیک 3 و آزمایشگاه

4/64

شیمی 3 و آزمایشگاه

9/91

پیش دانشگاهی

عمومی

زبان فارسی

5/84

معارف اسلامی

4/56

تخصصی

زیست شناسی

3/00

فیزیک (تجربی)

1/55

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای سال 1402

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی

سابقه تحصیلی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

دیپلم

عمومی

زبان فارسی تخصصی

16/96

تعلیمات دینی و قرآن 3

15/45

زبان خارجی 3

12/54

تخصصی

ریاضی

6/00

ادبیات فارسی تخصصی

2/92

آرایه های ادبی

2/92

عربی 3 ویژه علوم انسانی

3/83

تاریخ ایران و جهان 2

7/00

جغرافیا 2

6/00

جامعه شناسی 2

7/00

فلسفه و منطق

5/10

پیش دانشگاهی

عمومی

زبان فارسی

5/84

معارف اسلامی

5/21

تخصصی

ادبیات فارسی

1/95

عربی

1/28

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای سال 1402

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی

سابقه تحصیلی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

دیپلم

عمومی

زبان فارسی تخصصی

16/96

اصول عقاید 3

15/45

زبان خارجی 3

12/54

تخصصی

ریاضی

6/00

ادبیات فارسی تخصصی

7/02

عربی 3 ویژه علوم معارف

5/81

تاریخ اسلام 2

4/50

جامعه شناسی 2

3/43

فلسفه و منطق

4/59

اخلاق 2

3/50

فلسفه و منطق

5/10

تفسیر و علوم قرآنی 2

5/25

پیش دانشگاهی

عمومی

زبان فارسی

5/84

اصول عقاید

5/21

تخصصی

ادبیات عرب

2/15

فقه و اصول

1/75

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای سال 1402

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم‌های نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی

سابقه تحصیلی

نوع

نام درس سوابق تحصیلی دیپلم

ضریب

دیپلم

عمومی

زبان فارسی 3 (ریاضی و تجربی)

زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی)

8/11

16/22

ادبیات فارسی 3 (ریاضی و تجربی)

8/11

عربی 3/ عربی 3 ویژه علوم انسانی / عربی 3 ویژه علوم معارف

9/05

تعلیمات دینی و قرآن 3/ اصول عقاید 2

12/39

زبان خارجی 3

11/80

پیش دانشگاهی

عمومی

زبان فارسی

5/41

معارف اسلامی / اصول عقاید

24/13

نمره کل آزمون و سوابق تحصیلی چگونه ساخته می‌شود

1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 6-3-3 در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 به میزان 40 درصد با تأثیر قطعی است.

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 به میزان 30 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی 10 درصد (در مجموع 40 درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

2. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 6-3-3 یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال 1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

3. در آزمون سراسری سال 1402 برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (بجز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های «نظری»، «فنی و حرفه ای» و «کار و دانش» تمامی نظام‌های آموزش و پرورش و طلاب حوزه علمیه) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت عدم وجود، با مراجعه به آموزش و پرورش برای ایجاد آن از طریق آموزش و پرورش اقدام کنند.

4. طبق بند 2-2 ماده 2 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در جداول اعلامی ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3 و نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی ساخته می‌شود.

5. در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند 2-1 ماده 2 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده، اطلاع رسانی می‌شود.

6. برای پذیرش در سال 1402 نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی داوطلب طبق بندهای 2 و 3 ماده 3 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند 2-2 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود و ملاک علمی برای پذیرش داوطلبان برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری براساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

7. نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خردادماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی داوطلب در کارنامه نهایی در نیمه دوم مردادماه برای پذیرش همان سال، اطلاع رسانی می‌شود.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام