سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی رشته علوم و مهندسی محیط زیست

انتشار : 24 اسفند 1400
مطالعه : 9 دقیقه

مجلات داخلی به 3 دسته علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و علمی-تخصصی تقسیم میشوند. از این میان مجلات علمی-پژوهشی دارای رتبه علمی بالاتری هستند و به همین دلیل دانشجویان برای دفاع از رساله ارشد و دکتری خود و همچنین اساتید برای ارتقای سطح خود نیاز به چاپ مقاله در این مجلات دارند.

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی رشته علوم و مهندسی محیط زیست

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی علوم و مهندسی محیط زیست

لیست مجلات علمی پژوهشی داخلی علوم و مهندسی محیط زیست و رشته های مرتبط به تفکیک حوزه تحت پوشش، سازمان علمی ناشر و محل نشر به شرح زیر می باشد.

نام مجله

محل نشر ( دبیرخانه مجله)

سازمان علمی ناشر مجله

حوزه تحت پوشش

پژوهش و فناوری محیط زیست

استان گیلان - شهر رشت

جهاد دانشگاهی

محیط زیست (عمومی)

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه خوارزمی

مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, محیط زیست (عمومی)

دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی

استان قم - شهر قم

دانشگاه قم

مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران (عمومی)

دوفصلنامه مهندسی آب

استان خوزستان - شهر شوشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مهندسی محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی

دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

استان فارس - شهر شیراز

-

بوم شناسی, مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران

استان مازندران - شهر ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بوم شناسی, جنگلداری

دوماهنامه هوزان

استان تهران - شهر تهران

-

زیست شناسی عمومی, مهندسی محیط زیست

فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای

استان یزد - شهر یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

حرفه های پزشکی (عمومی), بهداشت محیط

فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست

فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

استان تهران - شهر تهران

انجمن پدافند غیرعامل ایران

انرژی و مهندسی هسته ای, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, تغییرات جهانی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی سازه, مهندسی و فناوری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه بولتن آموزش پزشکی

استان خراسان رضوی - شهر مشهد

-

آموزش پزشکی, بهداشت محیط, سلامت، آموزش و رفاه

فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار

استان یزد - شهر یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

بهداشت محیط

فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

استان تهران - شهر تهران

-

بهداشت محیط, محیط زیست (عمومی)

فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

استان تهران - شهر تهران

-

بهداشت محیط, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, حمل و نقل

فصلنامه بین المللی علوم زمین و برنامه ریزی محیطی

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

-

علوم زمین, پترولوژی و ژئوشیمی, تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, ژئوفیزیک, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, هواشناسی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, معماری و شهرسازی, مهندسی آب و هیدرولوژی

فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست

استان تهران - شهر تهران

-

علوم محیط زیست, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

استان قزوین - شهر تاکستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

استان گلستان - شهر گرگان

دانشگاه گلستان

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, محیط زیست (عمومی)

فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست

استان تهران - شهر تهران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران/انجمن مهندسی شیمی ایران

محیط زیست (عمومی)

فصلنامه تمرکز بر علوم

-

-

علوم سلامت (پزشکی), حرفه های پزشکی, علوم زیستی, بهداشت محیط, سلامت

فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

فصلنامه جاده

استان تهران - شهر تهران

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری

فصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست

استان تهران - شهر تهران

-

مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

استان تهران - شهر تهران

-

تکتونیک / زلزله, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی عمران (عمومی), استراتژی و مدیریت استراتژیک, آموزش

فصلنامه دانش زیستی ایران

استان تهران - شهر ورامین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

علوم زیستی, علوم محیط زیست

فصلنامه روشهای تصفیه محیط

استان اصفهان - شهر اصفهان

موسسه آموزش عالی جامی

بهداشت محیط, محیط زیست (عمومی)

فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

استان تهران - شهر تهران

انجمن برقابی ایران

انرژی و قدرت, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی مکانیک

فصلنامه سلامت و محیط زیست

استان تهران - شهر تهران

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

علوم محیط زیست

فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

استان بوشهر - شهر بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

تغییرات جهانی, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه شهر پایدار

استان تهران - شهر تهران

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه علوم محیطی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی

علوم زیستی, محیط زیست (عمومی), مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محیط زیست (عمومی), علوم محیط زیست

فصلنامه علوم و فناوری زمین

-

-

مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب

استان تهران - شهر تهران

انجمن آب و فاضلاب ایران

مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

استان سیستان و بلوچستان - شهر چابهار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب

استان کردستان - شهر سنندج

انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران

محیط زیست (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی

فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی

استان سیستان و بلوچستان - شهر زاهدان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز

استان ایلام - شهر ایلام

دانشگاه ایلام

علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

استان خراسان رضوی - شهر سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری

بوم شناسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ

استان تهران - شهر تهران

پژوهشگاه رنگ

شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, طیف سنجی, تغییرات جهانی, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی صنایع

فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

استان فارس - شهر شیراز

-

مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

فصلنامه مطالعات عمران شهری

استان ایلام - شهر ایلام

-

مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)

فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار

استان تهران - شهر تهران

-

محیط زیست (عمومی)

فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

استان سمنان - شهر شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود/ انجمن تونل ایران

علوم زمین, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست, ساخت و ساز, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

دانشگاه تبریز

مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران (عمومی)

ماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی

استان تهران - شهر تهران

-

علوم زیستی, شیمی (عمومی), محیط زیست (عمومی), فیزیک (عمومی)

ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

استان خوزستان - شهر اهواز

-

محیط زیست (عمومی), تکنولوژی نفت و سوخت, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

ماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست

استان آذربایجان شرقی - شهر اهر

-

ایمنی شناسی, علوم محیط زیست

ماهنامه شباک

استان تهران - شهر تهران

-

مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

مجله آب و فاضلاب

استان اصفهان - شهر اصفهان

-

انرژی (عمومی), علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی, هیدرولیک و سدسازی

مجله آرشیو علوم بهداشتی

استان قم - شهر قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

بهداشت محیط

مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست

استان البرز - شهر کرج

پژوهشگاه مواد و انرژی

انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست

استان مازندران - شهر ساری

انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران

محیط زیست (عمومی), مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

مجله بین المللی مطالعات علمی

-

-

علوم فیزیکی و مهندسی, ریاضیات, شیمی, علوم محیط زیست, فیزیک

مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط

استان کردستان - شهر سنندج

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

علوم محیط زیست, بوم شناسی, بهداشت محیط, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی

استان اصفهان - شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم کشاورزی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی محیط زیست

مجله طبیعت و علوم مکانی

استان یزد - شهر میبد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, علوم محیط زیست, زمین شناسی

مجله علمی علوم محیط زیست

استان آذربایجان شرقی - شهر اهر

-

محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست

مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی

استان مازندران - شهر ساری

-

مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, علوم محیط زیست, زمین شناسی

مجله فناوری محیط زیست ایران

استان اصفهان - شهر اصفهان

دانشگاه اصفهان

علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست

مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

استان تهران - شهر تهران

-

محیط زیست (عمومی), مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست

مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط

استان کرمان - شهر کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بهداشت محیط, مهندسی محیط زیست

مجله معدن و محیط زیست

استان سمنان - شهر شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود

علوم خاک, زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

مجله مکانیک سازه ها و شاره ها

استان سمنان - شهر شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود

انرژی و قدرت, انرژی الکتریکی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی, علوم محیط زیست, کاتالیزور, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک

مهندسی بهداشت محیط

استان همدان - شهر همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

بهداشت محیط

نشریه پژوهش های سلامت محور

استان کرمان - شهر کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سلامت, بهداشت محیط, سیاست گذاری سلامت

نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی

استان مازندران - شهر ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/انجمن آبخیزداری ایران

علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی)

نشریه مهندسی حفاظت از حریق

استان تهران - شهر تهران

-

علوم محیط زیست, بهداشت محیط, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی حفاظت در مقابل آتش

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای محیط زیست

استان تهران - شهر تهران

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

علوم محیط زیست

فصلنامه صنعت لاستیک ایران IRM

استان تهران - شهر تهران

-

محیط زیست (عمومی), شیمی صنعتی

سینا ترجمه

ثبت سفارش پذیرش و چاپ مقاله در سینا ترجمه

سینا ترجمه یکی از برترین موسسات در خدمات پذیرش و چاپ مقاله می باشد. شما عزیزان می توانید برای هر یک از خدمات استخراج مقاله از پایان نامه، ترجمه تخصصی مقاله، ویرایش تخصصی مقاله، دریافت لیست مجلات مرتبط با رشته، فرمت بندی مقاله و ارسال مقاله و پذیرش و چاپ از طریق لینک های زیر اقدام نمایید و یا از طریق شماره تماس و یا ایمیل و یا شبکه های مجازی (واتساپ، اینستاگرام و تلگرام ) با ما در ارتباط باشید.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


سوالات متداول

شما کافی است رشته تحصیلی و یا موضوع مقاله خود را از طریق واتساپ و یا ایمیل ارسال بفرمایید تا مجلات مرتبط را در کمترین زمان برایتان تقدیم کنیم. و هر مجله مورد تایید بود اقدامات لازم جهت ارسال و چاپ را انجام دهیم.

سینا ترجمه دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد و نماد اعتماد الکترونیکی از اینماد است. بنابراین هیچگونه استفاده غیر قانونی از مطالب ارسالی انجام نمی شود. یکی از مهم ترین اصول موسسه سینا حفظ محرمانگی اطلاعات و فایل های ارسالی مشتریان عزیز می باشد و تمامی ارکان این مجموعه ملزم به رعایت اصول محرمانگی و حفظ حریم خصوصی مشتریان هستند.

سابمیت برای تمامی مجلات داخلی و خارجی با بالاترین دقت ممکن انجام می گیرد.در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی