سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

لیست ﻣﺟﻼت ISC داﺧﻠﯽ

انتشار 21 اسفند 1397
مطالعه 3 دقیقه

ISC اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران می باشد و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی میباشد .

لیست ﻣﺟﻼت ISC داﺧﻠﯽ

این موضوع بسیار قابل توجه است که ایران دارای سومین پایگاه استنادی برمبنای تولید مقالات علمی با کیفت دربین 57کشور جهان میباشد که این مجموعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (Islamic World Science Citation Center) که به اختصار ISC  خوانده میشود و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بنابر معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی میباشد. هر مقاله ای که مورد قبول این سامانه قرار بگیرد را مقاله ISC  مینامند .در این بخش لیست مجلات isc را برای شما قرار دادیم تا با آنها آشنا شوید.

فهرست کل نشریات

ردیف

عنوان نشریه

issn

1

اپيدميولوژي ايران

17357489

2

آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران

23453265

3

بررسي مسائل اجتماعي ايران

20088973

4

بررسي مسائل اقتصاد ايران

23830565

5

بوم شناسي جنگل هاي ايران

24237140

6

بيماري هاي پستان ايران

17359406

7

پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل

23223472

8

پژوهش هاي ايرانشناسي

22520643

9

پژوهش هاي باستان شناسي ايران

23455225

10

پژوهش هاي بذر ايران

23831251

11

پژوهش هاي حبوبات ايران

2008725X

12

پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران

23221453

13

پژوهش هاي مديريت در ايران

2322200X

14

پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران

24235954

15

پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران

23452390

16

تاريخ اسلام و ايران

2008885X

17

تاريخ ايران

20087357

18

تاريخ نامه ايران بعد از اسلام

2251757X

19

تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران

20084838

20

تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

17350883

21

تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران

17350859

22

تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

17350891

23

تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران

17350913

24

تحقيقات فرهنگي ايران

20081847

25

تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

17350905

26

تحقيقات مرتع و بيابان ايران

17350875

27

تحقيقات منابع آب ايران

17352347

28

جستارهاي اقتصادي ايران

17353300

29

دانش علف هاي هرز ايران

17353548

30

دانش گياه پزشكي ايران

20084781

31

دانش هاي بومي ايران

23456019

32

دندانپزشكي كودكان ايران

17358434

33

ديابت و متابوليسم ايران

23454008

34

روان شناسي تحولي روان شناسان ايراني

1735305X

35

زبان فارسي و گويش هاي ايراني

24766585

36

زراعت ديم ايران

2345203X

37

زمين شناسي مهندسي انجمن زمين شناسي مهندسي ايران

22285245

38

زمين شناسي نفت ايران

22518738

39

زنان، مامايي و نازايي ايران

16802993

40

زيست شناسي ايران

20089406

41

زيست شناسي گياهي ايران

20088264

42

سراميك ايران

17353351

43

سلامت كار ايران

17355133

44

سنجش از دور و Gis ايران

20085966

45

شيمي و مهندسي شيمي ايران

10227768

46

علوم باغباني ايران

2008482X

47

علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

17357756

48

علوم دامي ايران

20084773

49

علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران

24233633

50

علوم گياهان زراعي ايران

20084811

51

علوم و فناوري بذر ايران

23222646

52

علوم و فناوري جوشكاري ايران

2476583X

53

علوم و فنون زنبور عسل ايران

24766666

54

علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

20089554

55

فصل نامه علمي - ترويجي پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران

25383345

56

فصلنامه ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين

2345217

57

فصلنامه آموزش مهندسي ايران

16072316

58

فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران

17260728

59

فصلنامه زمين شناسي ايران

17357128

60

فصلنامه علوم مديريت ايران

16807073

61

فصلنامه مطالعات زبان ها و گويش هاي غرب ايران

23452579

62

فقه اهل البيت (ع) : ايران

 

63

فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران

ندارد

64

كواترنري ايران

24237108

65

كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران

23222344

66

مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و آدابها، فصلية علمية محكمة

23456361

67

مجله آبياري و زهكشي ايران

20087942

68

مجله آموزش عالي ايران

20088000

69

مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران

10272704

70

مجله انجمن مهندسي صوتيات ايران

23455748

71

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

16089359

72

مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران

17263689

73

مجله پژوهش آب ايران

20081235

74

مجله پژوهش فيزيك ايران

16826957

75

مجله پژوهش هاي پنبه ايران

23455306

76

مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام

23452099

77

مجله پژوهشهاي جانوري (مجله زيست شناسي ايران)

23832614

78

مجله پژوهشهاي سلولي و ملكولي (مجله زيست شناسي ايران)

23832738

79

مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)

23832592

80

مجله تحقيقات آب و خاك ايران

2008479X

81

مجله جامعه شناسي ايران

17351901

82

مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران

17352967

83

مجله جنگل ايران

24234435

84

مجله دامپزشكي ايران

17356873

85

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران

17354315

86

مجله ژئوفيزيك ايران

20080336

87

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

20089066

88

مجله صنعت لاستيك ايران

15630633

89

مجله علمي پزشكي قانوني ايران

10271457

90

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

15621073

91

مجله علمي شيلات ايران

10261354

92

مجله علوم زراعي ايران

15625540

93

مجله علوم كشاورزي ايران

10175652

94

مجله علوم و فنون باغباني ايران

16807154

95

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

16834844

96

مجله مطالعات اجتماعي ايران

20083653

97

مجله مطالعات ايراني

17350700

98

مجله منابع طبيعي ايران

10251316

99

مجله مهندسي بيوسيستم ايران

20084803

100

مجله مهندسي شيمي ايران

17355400

101

مجله ي بررسي هاي آمار رسمي ايران

20085214

102

مرمت و معماري ايران

23453850

103

مسائل اجتماعي ايران

24766933

104

مطالعات اقتصادي كاربردي ايران

23222530

105

مطالعات توسعه اجتماعي ايران

22520686

106

مطالعات شهر ايراني اسلامي

2228639X

107

مطالعات معماري ايران

22520635

108

مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران

23225254

109

مهندسي برق و الكترونيك ايران

17357152

110

مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران

16823745

111

ميكروب شناسي پزشكي ايران

17358612

112

نامه انجمن جمعيت شناسي ايران

20083742

113

نامه ي انجمن حشره شناسي ايران

02599996

114

نشريه انرژي ايران

10283706

115

نشريه پرستاري ايران

20085923

116

نشريه پژوهشهاي زراعي ايران

20081472

117

نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران

20083106

118

نشريه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

17354161

119

نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران

16059727

120

نشريه جراحي ايران

17354099

121

نشريه علمي - پژوهشي معماري و شهرسازي ايران

2228589X

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام