سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

قواعد مقاله نویسی چیست؟

انتشار : 27 خرداد 1400
مطالعه : 3 دقیقه

نوشتن مقاله علمی پژوهشی کار راحتی نیست و باید در نگارش آن قواعد مشخص و خاصی را دنبال کرد. در این متن در مورد قواعد مقاله نویسی صحبت می کنیم.

قواعد مقاله نویسی چیست؟

پژوهش های علمی ، پایه و بنیان پیشرفت های علمی هستند. بهترین و علمی ترین روش انتشار نتایج به دست آمده از یک تحقیق و پژوهش علمی، ارائه گزارش از تحقیق و نتایج آن را در قالب مقاله علمی و چاپ آن در مجله های معتبر می باشد. اما برای انتشار مقاله در مجله باید ابتدا با اصول و قواعد نوشتن مقاله علمی پژوهشی آشنا بود. رعایت این قواعد از مهم ترین مواردی هستند که توسط داوران مجله برای پذیرش و چاپ مقاله مورد ارزشیابی و سنجش قرار می گیرند. در این مقاله در مورد قواعد مقاله نویسی صحبت خواهیم کرد.

قواعد مقاله نویسی

هر مقاله ای از چارچوب استانداردی تشکیل شده است که دارای بخش های مشخصی هست؛ شامل 1- عنوان مقاله 2-اسمی نویسندگان 3- چکیده 4-مقدمه 5-روش انجام 6-بحث و نتیجه گیری 7- منابع

عنوان مقاله: اولین بخش مقاله عنوان مقاله هست که مورد توجه خواننده قرار می گیرد. عنوان باید حاوی اطلاعات اصلی مقاله بوده، کوتاه باشد و به گونه ای نگاشته شود که خواننده را جذب نماید. یک عنوان خوب باید کاملا رسا و شیوا بوده و نباید در آن از عبارات خلاصه و گنگ استفاده شود. عنوان مقاله باید دید کاملی از مقاله را در ذهن خواننده شکل دهد. انتخاب یک عنوان مناسب بسیار برای مقاله ای خوب و گیرا اهمیت دارد که باید برای آن وقت گذاشته شود.

نویسندگان: اسامی نویسندگان باید به ترتیب اهمیت آن ها، در زیر عنوان مقاله آورده شود. همچنین باید برای نویسنده اصلی باید آدرس و درجه علمی نیز نوشته شود.

چکیده مقاله: چکیده اولین قسمت مقاله بعد از عنوان است. یک چکیده خوب می تواند باعث شود تا خواننده به مقاله شما جذب شده و آن را کامل دنبال کند. معمولا چکیده بخشی است که در مقالات پولی به رایگان در اختیار خوانندگان قرار می گیرد و مرجعی است که خوانندگان را برای گرفتن مقاله شما ترغیب می کند. متن چکیده بهتر هست بین 150 تا 250 کلمه نوشته شود و باید حاوی اطلاعات اساسی مقاله مانند موضوع و نتایج کلی باشد.

واژه کلیدی: بین 5 تا 6 واژه اصلی که نشانه و بیانگر مفهوم کلی مقاله می باشد به عنوان کلید واژه ها درج می شوند.

مقدمه: در این بخش از مقاله به توضیح مسئله اصلی مقاله پرداخته می شود و موضوع اصلی مقاله و پیشینه تحقیق بررسی می شود. این بخش از مقاله نیز اهمیت دارد و باید به دقت نوشته شود. متن مقدمه باید شیوا و کوتاه باشد.

روش تحقیق: در این قسمت به صورت مفصل و کامل شرحی از چگونگی انجام تحقیق بیان می شود. در قسمت روش تحقیق باید تمامی روش های آماری، جمع آوری نمونه و کلیه روش های آزمایشگاهی که به کار گرفته شده شرح داده شود. این قسمت باید به گونه ای نگارش شود که محقق دیگری بتواند با استفاده از ان پژوهش شما را تکرار کند.

یافته های تحقیق: در این قسمت از مقاله نتایج به دست آمده از تحقیق بیان می شود. می توان برای بهتر نشان دادن نتایج از نمودارها، جداول و اشکال استفاده نمود.

نتیجه گیری: در این بخش باید نتایج به دست آمده از تحقیق را تقسیر کرد و به شیوه کاملا علمی و مستند گزارش کرد. در این قسمت می توان این نتایج به دست آمده را با نتایج تحقیق های گذشته مقایسه کرد. همچنین می توان پیشنهادهایی را برای تحقیق های اینده ارایه داد.

فهرست منابع: تمامی منابع در نگارش مقاله از آن ها استفاده شده باید در فهرست منابع ذکر گردند. در هر مجله شیوه رفرنس دهی متفاوت هست. باید از قسمت راهنمای نویسندگان فرمت مورد نظر مجله را بررسی کنید.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:
در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی