سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

شهریه‌های سال تحصیلی جدید 20 دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

انتشار 23 مهر 1402

شهریه های سال تحصیلی 1403 - 1402 تعداد 20 دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد. در صورتی که دانشجوی شهریه پرداز انصراف دهد مکلف به پرداخت خسارت به دانشگاه محل قبولی است.

شهریه‌های سال تحصیلی جدید 20 دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع سال تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد 20 دانشگاه علوم پزشکی میزان شهریه‌های خود را به صورت علی الحساب و یا ترمی برای دانشجویان شهریه پرداز پردیس‌های خودگردان و پردیس‌های بین الملل این دانشگاه‌ها اعلام کردند.

بر اساس اعلام دانشگاه‌های علوم پزشکی برخی از دانشگاه‌ها تنها به گرفتن علی الحساب اکتفا کرده اند و برخی دیگر جزئیات بیشتری از میزان شهریه‌ای که دانشجویان باید پرداخت کنند اعلام کرده اند.

بالاترین میزان شهریه اعلامی مربوط به دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزان یک سال: یک میلیارد و 200 میلیون ریال است.

جدول شهریه‌های 20 دانشگاه علوم پزشکی

ردیف

دانشگاه

شهریه

توضیحات

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

پذیرفته شدگان رشته پزشکی: 120 میلیون ریال / پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی: 70 میلیون ریال

پذیرفته‌شدگان شهریه پرداز (مازاد)، بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مکلفند تعهد محضری (تضمین ثبت نام) بسپرند. شهریه ترم اول تحصیلی بصورت علی الحساب است و مابه‌التفاوت آن در ترم بعد لحاظ خواهد شد. میزان شهریه و افزایش سالیانه آن با تصویب هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد. این پذیرفته شدگان در صورت انصراف از تحصیل مکلف به پرداخت خسارت دانشگاه به میزان شهریه ثابت کل دوره خواهند بود.

2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پزشکی: 95 میلیون ریال / دندانپزشکی: 95 میلیون ریال / داروسازی: 95 میلیون ریال / کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه مبلغ: 48.097.500 ریال / کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مبلغ: 62.012.500 ریال / کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس مبلغ: 56.870.000 ریال / کارشناسی ارشد مامایی مبلغ: 61.105.000 ریال

شهریه ترم اول دانشجویان جدیدالورود شهریه پرداز در نیمسال اول سال تحصیلی 1402 به صورت علی الحساب است. دانشجویان شهریه پرداز ورودی نیمسال دوم 1402 نیز همانند دانشجویان ورودی نیم سال اول 1402 باید شهریه ترم اول خود را پرداخت کنند.

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقطع کارشناسی: کلیه رشته‌ها: 60 میلیون ریال؛ ستاد شاهد: 30 میلیون ریال / مقطع کارشناسی ارشد: کلیه رشته‌ها: 85 میلیون ریال؛ ستاد شاهد: 50 میلیون ریال / مقطع دکتری تخصصی: کلیه رشته‌ها: 160 میلیون ریال؛ ستاد شاهد: 70 میلیون ریال / مقطع دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی: کلیه رشته‌ها: 160 میلیون ریال؛ ستاد شاهد: 50 میلیون ریال

دانشجویانی که قبلاً شهریه پایان نامه را پرادخت کرده اند (تکرار پایان نامه)، لازم است شهریه ثابت را پرداخت کنند. دانشجویان دکتری تخصصی در حال گذراندن امتحان جامع، شهریه ثابت را پرداخت کنند. دانشجویان دکتری عمومی که قبلاً شهریه ترم آخر را پرادخت کرده اند، لازم است شهریه ثابت را پرداخت کنند. شهریه دانشجویان به صورت علی الحساب محاسبه شده است.

4

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام مقطع دکتری عمومی 100 میلیون ریال / مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام مقطع کارشناسی 50 میلیون ریال

مبلغ پیش پرداخت شهریه و میزان شهریه به صورت شهریه ثابت و متغیر به ازای واحد تئوری و به ازای واحد عملی به صورت جدول در اطلاعیه ثبت نام اعلام شده است.

5

دانشگاه علوم پزشکی بابل

رشته پزشکی 300 میلیون ریال / رشته دندانپزشکی 300 میلیون ریال / رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری 150 میلیون ریال / دانشجویان شاهد و ایثارگر: رشته پزشکی 180 میلیون ریال / رشته دندانپزشکی 200 میلیون ریال / رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری 60 میلیون ریال

میزان واریزی شهریه بابت 2 ترم تحصیلی و به صورت علی الحساب اعلام شده است. شهریه دانشجویان فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای 25 درصد مبالغ به صورت 50 درصد علی الحساب واریز شود.

6

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های پزشکی و داروسازی: 32.210.200 ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته دندانپزشکی: 32.210.200 ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های کاردانی و کارشناسی: 16.105.100 ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های کارشناسی ارشد: 24.157.650 ریال

مجموع شهریه متغیر شامل دروس عمومی، دروس اختصاصی، واحد نظری، واحد عملی، دروس پایه، واحد عملی آزمایشگاه، واحد کارآموزی، واحد کارآموزی، واحد
کارورزی، واحد پایان نامه به تفکیک رشته‌ها در سایت دانشگاه درج شده است.

نرخ شهریه اعلام شده بر اساس جداول مصوب شده توسط هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه است. شهریه محاسبه شده مطابق با شیوه نامه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه در نظر گرفته شده و برای یک نیمسال تحصیلی مبالغ شهریه ثابت و شهریه متغیر دریافت می‌شود. کارکنان دانشگاه و فرزندان آنان از تخفیف در شهریه برخوردار نخواهد بود. دانشجویان شهریه پرداز در صورت انصراف از تحصیل در هر زمان، ملزم به پرداخت خسارت انصراف براساس شیوه نامه شهریه پرداز دانشگاه هستند. پرداخت شهریه ثابت و مبلغ علی الحساب مشخص شده در سامانه آموزشی قبل از انتخاب واحد و پرداخت کامل یا 50 درصد از شهریه باقی مانده بعد از انجام انتخاب واحد و پرداخت 50 درصد باقی مانده شهریه پس از پایان کلاس‌ها و قبل از شروع امتحانات است.

7

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رشته داروسازی برای یک سال یک میلیارد ریال / رشته دندانپزشکی برای یک سال: یک میلیارد و 200 میلیون ریال

پذیرش تنها محدود به رشته‌های دکتری عمومی دندانپزشکی و داروسازی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دانشجو در تمام طول دوران تحصیل تابع آئین نامه‌های مصوب وزارت بهداشت و مقررات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. سالانه 20 درصد به مبلغ شهریه آموزشی اضافه خواهد شد. میزان شهریه منوط به تصویب هیأت امنای دانشگاه است.

8

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهریه ثابت دانشجویان پزشکی: 28،550،676 ریال / شهریه ثابت دانشجویان کارشناسی: 14،275،338 ریال / واحد نظری عمومی 2ꓹ141ꓹ300 ریال / واحد عملی عمومی 2ꓹ855ꓹ067 ریال

شهریه متغیر پزشکی: نظری پایه 5ꓹ234ꓹ290 ریال / عملی پایه 7ꓹ851ꓹ435 ریال / نظری تخصصی 6ꓹ423ꓹ902 ریال / عملی تخصصی 7ꓹ851ꓹ435 ریال / نظری عمومی 2ꓹ141ꓹ300 ریال / عملی عمومی 2ꓹ855ꓹ067 ریال

شهریه متغیر رشته‌های کارشناسی: نظری پایه 2ꓹ284ꓹ054 ریال / عملی پایه 3ꓹ140ꓹ574 ریال / نظری تخصصی 2ꓹ855ꓹ067 ریال / عملی تخصصی 3ꓹ997ꓹ094 ریال

دانشجویان پردیس خودگردان علاوه بر مدارک ثبت نام ملزم به ارائه تعهد محضری به دانشگاه خواهد بود. در صورت انصراف از تحصیل دانشجو شهریه پرداز طبق مصوبه هیأت امناء دانشگاه موظف به پرداخت جریمه خواهد بود.

9

دانشگاه علوم پزشکی فسا

رشته پزشکی (دکتری عمومی): 100 میلیون ریال شهریه نیمسال اول

شهریه بصورت علی الحساب است. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی را بپردازند.

10

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهیه سفته به مبلغ 500 میلیون ریال برای دکتری عمومی / تهیه سفته به مبلغ 100 میلیون ریال برای مقطع کارشناسی

پذیرفته شدگان پردیس خودگردان ملزم به تهیه سفته به مبالغ اعلامی با پشت نویسی و امضا دو ضامن و ارسال آن همراه با مدارک هستند.

11

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی): 300 میلیون ریال / رشته‌های مقطع کارشناسی: 150 میلیون ریال

سفته به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و سفته به مبلغ 500 میلیون ریال جهت رشته‌های کارشناسی

شهریه بصورت علی الحساب برای نیمسال اول است. شهریه قطعی توسط وزارت بهداشت اعلام خواهد شد و دانشجویان موظفند شهریه مشخص شده را حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم تسویه کنند. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی باقیمانده را بپردازند. پذیرفته شدگان شهریه پرداز ورودی بهمن ماه باید سفته‌ها در بهمن ماه ارائه دهند.

12

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقطع دکتری عمومی رشته پزشکی و دندانپزشکی: سفته معادل یک میلیارد و 936 میلیون ریال بابت شهریه کل دوره

مقطع کارشناسی رشته‌های پرستاری، مامایی، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: سفته معادل 605 میلیون ریال بابت شهریه کل دوره

پذیرفته شدگان اتباع خارجی در کلیه رشته‌ها: سند یا سفته محضری معادل ریالی شهریه کل دوره به عنوان تضمین دریافت می‌شود

دانشجویان باید بعد از تهیه سفته‌های بانکی و پس از تأیید امضا ضامن توسط دفترخانه اسناد رسمی بعنوان تضمین همراه با مدارک ثبت نامی به دانشگاه تحویل دهند. پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول شهریه مصوب هیأت رئیسه دانشگاه هستند.

13

دانشگاه علوم پزشکی قم

مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی): 140 میلیون ریال / مقطع کارشناسی: 70 میلیون ریال

شهریه پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد و اتباع کنکور سراسری (شهریه پرداز) به صورت علی‌الحساب و به عنوان شهریه نیمسال اول دریافت می‌شود.

14

دانشگاه علوم پزشکی البرز

همه دانشجویان: مبلغ 32/210/200 ریال

کلیه دانشجویان شهریه پرداز باید هنگام ثبت نام اینترنتی نسبت به پرداخت شهریه خود به مبلغ اعلامی به صورت علی الحساب اقدام کنند.

15

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پزشکی و دندانپزشکی: پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال به صورت نقدی

شهریه اعلام شده علی الحساب بوده و در صورت تغییر مبلغ شهریه متعاقباً به دانشجویان اعلام می‌شود. پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ملزم به سپردن تعهدنامه محضری و ارائه آن در زمان ثبت نام هستند. سفته 420 میلیون ریال برای رشته پزشکی و 360 میلیون ریال برای رشته دندانپزشکی که توسط داوطلب و ضامنین و اولیا امضا شود.

16

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

همه رشته‌ها: مبلغ 120 میلیون ریال (علی الحساب)

سهمیه مازاد یا شهریه پرداز: دانشجویان کد رشته‌های سهمیه مازاد یا شهریه پرداز باید مبلغ اعلامی را به به صورت علی الحساب به عنوان شهریه در زمان ثبت نام حضوری پرداخت کنند.

17

دانشگاه علوم پزشکی یزد

مبلغ شهریه علی الحساب جهت هر ترم رشته دندانپزشکی 200 میلیون ریال / پزشکی 200 میلیون ریال / داروسازی 200 میلیون ریال / پرستاری 180 میلیون ریال / علوم آزمایشگاهی 180 میلیون ریال

همه دانشجویان بین الملل باید نسبت به پرداخت برخط شهریه و واریز کامل شهریه در نیمسال اول اقدام کرده و فیش واریزی و فرم تعهد شهریه را به همراه سایر مدارک در هنگام ثبت نام حضوری تحویل دهند. عدم پرداخت شهریه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل است.

18

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی (مقطع دکتری حرفه‌ای): 220 میلیون ریال / رشته‌های کارشناسی: 130 میلیون ریال

شهریه مصوب رشته‌های شهریه پرداز در سال تحصیلی 1403-1402 به صورت علی الحساب است. در تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی شهریه متغیر سالانه براساس آخرین مصوبات هیأت امنا / هیأت رئیسه دانشگاه افزایش خواهد داشت. شهریه ثبت نامی در نیمسال اول قابل تقسیط نیست. در صورتی که دانشجو پس از شروع به تحصیل از ادامه تحصیل منصرف شود باید کل شهریه ثابت تا پایان تحصیل را به عنوان خسارت پرداخت کند.

19

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اخذ سفته مقطع دکتری به مبلغ یک میلیارد ریال / اخذ سفته مقطع کارشناسی 500 میلیون ریال

کلیه پذیرفته شدگان شهریه پرداز موظف به سپردن تعهد محضری مختص دانشجویان شهریه پرداز قبل از ثبت نام هستند و باید فرم مربوطه را تکمیل و با حضور در یکی از دفترخانه‌های رسمی به همراه ضامن سفته را به دانشگاه ارائه کنند.

20

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) مبلغ: 171517500 ریال / رشته‌های مقطع کارشناسی مبلغ: 96461496 ریال

پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد (شهریه پرداز) در تمامی رشته‌ها باید شهریه را به صورت برخطر پرداخت کنند. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی را بپردازند.

سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی جزئیات شهریه‌های خود را اعلام نکرده اند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام