سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

تقویم سال 1403 آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد

انتشار 20 آبان 1402

مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 1403 را اعلام کرد.

تقویم سال 1403 آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 1403 را اعلام کرد.

بر اساس این تقویم آزمون دستیاری دوره پنجاه و یکم در روز 13 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می شود.

از دیگر آزمون های مهم می توان به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای 10 و 11 خرداد 1403 و آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) در 10 آبان 1403 اشاره کرد.

از دیگر تغییرات این تقویم نسبت به سال گذشته برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی در سه نوبت خرداد، مهر و بهمن ماه 1403 است.

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1403

ردیف

آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

1

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (دوره 51)

13 اردیبهشت 1403

2

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)

27 اردیبهشت 1403

3

آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی «فلوشیپ» (توسط دانشگاه‌ها)

10 خرداد 1403

4

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی

10 و 11 خرداد 1403

5

آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

22 خرداد 1403

6

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره شانزدهم)

24 خرداد 1403

7

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره 74)

7 تیر 1403

8

آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی پزشکی

متعاقبا اعلام خواهد شد

9

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

4 مرداد 1403

10

آزمون ارتقا دستیاران دندانپزشکی

4 مرداد 1403

11

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی داروسازی (Ph.D)

4 مرداد 1403

12

آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری

11 مرداد 1403

13

آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

18 مرداد 1403

14

آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی (MPH)

18 مرداد 1403

15

آزمون ملی دندانپزشکی (1)

18 مرداد 1403

16

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (1)

18 مرداد 1403

17

آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (1)

18 مرداد 1403

18

آزمون جامع 180 واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی

18 مرداد 1403

19

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)

25 مرداد 1403

20

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی دوره 71) و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد فوق تخصصی دوره 38)

متعاقبا اعلام خواهد شد

21

آزمون پیش کارورزی - آزمون علوم پایه پزشکی - آزمون علوم پایه دندانپزشکی

8 شهریور 1403

22

مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره شانزدهم)

متعاقبا اعلام خواهد شد

23

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره 75)

29 شهریور 1403

24

آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

5 مهر 1403

25

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D)

10 آبان 1403

26

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره 76)

4 آبان 1403

27

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)

8 آذر 1403

28

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره 77)

6 دی 1403

29

آزمون ملی دندانپزشکی (2)

13 دی 1403

30

آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (2)

13 دی 1403

31

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (2)

13 دی 1403

32

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهل و یکم)

27 دی 1403

33

آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری

4 بهمن 1403

34

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)

15 بهمن 1403

35

آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

18 بهمن 1403

36

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)

18 بهمن 1403

37

آزمون پیش کارورزی - آزمون علوم پایه پزشکی - آزمون علوم پایه دندانپزشکی - آزمون پایان دوره داروسازی

2 اسفند 1403

38

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره 78)

9 اسفند 1403

مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان های سه آزمون در سال 1403 را متعاقبا اعلام می کند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام