سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

اسامی چند برابر ظرفیت رشته های خاص کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد

انتشار : 15 تیر 1401

برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش کد رشته های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 اعلام شد.

اسامی چند برابر ظرفیت رشته های خاص کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای آن دسته از کد رشته های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 اعلام شده لازم است با توجه به نکات اعلام شده و براساس برنامه زمانی مشخص شده مربوط به کدرشته محل ذیربط، برای مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون پروژه و سـایر مراحل گزینش به نشـانی مشـخص شـده مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شـرکت درمراحل فوق، به منزله انصـراف متقاضی از گزینش در کدرشته محل یا رشته محل های انتخابی مربوط تلقی می شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود
نخواهد داشت.

معرفی شدگان باید برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه مورد نظر مراجعه کنند.

آن دسـته از متقاضـیانی که با توجه به اولویت کدرشـته محل های انتخابی شانس قبولی در رشته های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه (کدرشته های موضوع این اطلاعیه) را داشته اند و یا حداقل نمره علمی لازم برای معرفی جهت مصاحبه این رشته ها را نداشته اند در فهرست معرفی شدگان چند برابرقرار نگرفته اند.

این متقاضیان درصورت هرگونه سوال پس از اعلام نتایج نهایی و باتوجه به کارنامه کدرشته محل های انتخابی می توانند با سازمان سنجش مکاتبه کنند.

الف) برنامه زمانی شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته های دارای شرایط خاص و یا بورسیه:

متقاضیانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش به عنوان معرفی شده یک و یا دو کد رشته محل دارای شرایط خاص و یا بورسیه از رشته های امتحانی مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 و مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی کدرشته محل های دارای شرایط خاص و بورسیه در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش مراجعه کنند. در غیر این صورت در مرحله نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط، گزینش نخواهند شد.

متقاضیان علاوه بر دارا بودن شرایط بند فوق لازم است شرایط و ضوابط اختصاصی موسسه دارای شرایط خاص و یا دستگاه اجرایی بورس دهنده را نیز دارا باشند.

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت باید جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام، مدارک مورد نیاز، زمان و مراحل مصاحبه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه ذیربط مراجعه کنند.

به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشـته محل اعلام شـده در این اطلاعیه، متقاضـیانی شـرکت داده خواهند شـد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد.

پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه و یا آزمون اختصاصی، هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست، لذا به متقاضیان تاکید می شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه کنند.

یادآوری های مهم:

الف) برای رشته های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی اسامی چند برابر ظرفیت در سایت سازمان سنجش اعلام نخواهد شد. زمان برگزاری مصاحبه و سایر موارد به طریق مقتضی توسط دانشگاه مذکور به اطلاع متقاضیان ذینفع خواهد رسید.

ب) اسامی معرفی شدگان کد رشته های امتحانی 1156، 1155، 1154 و 1157 دانشگاه جامع امام حسین (ع) در این مرحله اعلام نشده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق این دانشگاه پیگیری کنند.

ج) اسامی معرفی شدگان کد رشته امتحانی 1149 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مرحله درج نشده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق دانشکده پیگیری کنند.

د) همه معرفی شدگان برای مصاحبه در رشته مربیگری کسب کار از کد رشته امتحانی 1142 لازم است بر اساس دسـتورالعمل هایی که در سایت دانشـکده کارآفرینی دانشـگاه تهران به آدرس https://ent.ut.ac.ir اطلاع رسـانی خواهد شد، مدارک مورد نیاز را از طریق پست الکترونیکی به دانشکده ارسال کرده و در روز اعلام شده در دانشکده حضور یابند. شماره تماس 88225018 و 88225036 داخلی 2 از ساعت 8 تا 15 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان است.

هـ) تمامی داوطلبانی که اقدام به انتخاب کدرشته محل از مجموعه امتحانی مطالعات جهان کد (1131 از همه کد ضرایب) مربوط به دانشگاه تهران کرده اند لازم است در مصاحبه این رشته شرکت کنند. برای اطلاع از زمان و نحوه مراجعه در تاریخ 15 تیرماه 1401 به سایت دانشگاه تهران به نشانی: https://ut.ac.ir مراجعه کنند.

آزمون پروژه عملی کدرشته های امتحانی 1365 و 1364 ،1362 ،1360 ،1358 ،1357 ،1352 ،1351 ،1350 در صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 22 و 23 و 24 تیرماه منحصراً در شهر تهران برای آن دسته از متقاضیان که براساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) هستند و حداقل یکی از کدرشته محل های رشته های تحصیلی پروژه دار را نیز انتخاب کرده و هزینه برگزاری آزمون تشریحی و یا عملی خود را همزمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کرده اند بر اساس جدول زیر برگزار می شود.

برای آن دسته از متقاضیانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه هستند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت است. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

آدرس حوزه برگزاری آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. راهنمای شرکت در آزمون و کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 20 تیرماه از طریق سایت سازمان سنجش قابل مشاهده و پرینت است.

تبصره: نظر به اینکه در کدر شته امتحانی ( 1352مجموعه معماری) چهار پروژه عملی و یا تشریحی برگزار می شود لذا برای آن دسته از متقاضیان هر یک از کدرشته امتحانی مذکور، در صورت پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی هر یک از پروژه های ذیربط یک کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده، لازم است، با توجه به کدرشته محل های انتخابی بابت هر یک از پروژه های مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام کنند.

جدول کدرشته محل های امتحانی دارای پروژه آزمون عملی و زمان برگزاری، تاریخ پرینت کارت و مدت زمان برگزاری پروژه یا آزمون عملی

نام درس/ رشته امتحانی

کدرشته امتحانی

زمان پاسخگویی

تاریخ کارت آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

اسکیس معماری منظر

1365

240 دقیقه

20 تیر 1401

عصر چهارشنبه 22 تیر 1401

نقاشی

1358

240 دقیقه

20 تیر 1401

عصر چهارشنبه 22 تیر 1401

مطالعات فرهنگ و معماری ایران

1352

180 دقیقه

20 تیر 1401

صبح پنجشنبه 23 تیر 1401

تجزیه و تحلیل نمایشنامه

1357

180 دقیقه

20 تیر 1401

صبح پنجشنبه 23 تیر 1401

ارتباط تصویری

1358

240 دقیقه

20 تیر 1401

صبح پنجشنبه 23 تیر 1401

طراحی پارچه و لباس

1364

240 دقیقه

20 تیر 1401

صبح پنجشنبه 23 تیر 1401

اسکیس معماری داخلی

1352

240 دقیقه

20 تیر 1401

عصر پنجشنبه 23 تیر 1401

نمایشنامه نویسی

1357

180 دقیقه

20 تیر 1401

عصر پنجشنبه 23 تیر 1401

تصویر متحرک (انیمیشن)

1358

240 دقیقه

20 تیر 1401

عصر پنجشنبه 23 تیر 1401

اسکیس معماری

1352

240 دقیقه

20 تیر 1401

صبح جمعه 24 تیر 1401

تصویر سازی

1358

240 دقیقه

20 تیر 1401

صبح جمعه 24 تیر 1401

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

1350

180 دقیقه

20 تیر 1401

عصر جمعه 24 تیر 1401

اسکیس طراحی شهری

1351

180 دقیقه

20 تیر 1401

عصر جمعه 24 تیر 1401

طراحی صنعتی

1362

240 دقیقه

20 تیر 1401

عصر جمعه 24 تیر 1401

متقاضیانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم شده و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کرده و هزینه برگزاری آزمون عملی پروژه یا پروژه های انتخابی خود را در کدرشته امتحانی مربوطه همزمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کرده اند در صورتی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است سه شنبه 21 تیرماه برای پیگیری با شـماره تلفن 36270061 با پیش شماره 026 تماس بگیرند.

زمان آزمون های کدرشته های بازیگری، نمایش عروسکی، مجموعه موسیقی، عکاسی

نام درس/ رشته امتحانی

کدرشته امتحانی

زمان آزمون

نمایش عروسکی

1356

زمان مراجعه برای آزمون عملی

سه شنبه 4 مرداد 1401

از حرف الف تا حرف ع

چهارشنبه 5 مرداد 1401

از حرف غ تا حرف ی

بازیگری

1357

زمان مراجعه برای آزمون عملی بازیگری (خواهران)

شنبه 1 مرداد 1401

از حرف الف تا حرف ر

یکشنبه 2 مرداد 1401

از حرف ز تا حرف ی

زمان مراجعه برای آزمون عملی بازیگری (برادران)

دوشنبه 3 مرداد 1401 // از حرف الف تا حرف خ

سه شنبه 4 مرداد 1401

از حرف د تا حرف ع

چهارشنبه 5 مرداد 1401

از حرف غ تا حرف ی

زمان مراجعه برای آزمون عملی

سه شنبه 4 مرداد 1401

از حرف الف تا حرف ع

چهارشنبه 5 مرداد 1401

از حرف غ تا حرف ی

مجموعه رشته موسیقی

1360

زمان مراجعه برای آزمون عملی

آهنگسازی

آزمون تشریحی آهنگسازی برای کل داوطلبان آقا و خانم پنجشنبه 30 تیرماه 1401. شروع آزمون تشریحی ساعت 8 صبح.

آزمون عملی کلیه داوطلبان خانم بعد از آزمون تشریحی پنجشنبه 30 تیر و کلیه داوطلبان آقا روز جمعه 31 تیر

نوازندگی موسیقی ایرانی

نوازندگی ایرانی: کلیه داوطلبان خانم و داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی الف تا د) روز دوشنبه 3 مرداد

نوازندگی ایرانی: داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی ر تا ی) روز سه شنبه 4 مرداد

نوازندگی موسیقی جهانی

نوازندگی جهانی: کلیه داوطلبان خانم و داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی الف تا د) روز شنبه 1 مرداد

داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی ر تا ی) روز یکشنبه 2 مرداد

موسیقی شناسی

موسیقی شناسی: کلیه داوطلبان خانم و داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی الف تا چ) روز دوشنبه 3 مرداد

داوطلبان آقا (حرف اول نام خانوادگی ح تا ی) روز سه شنبه 4 مرداد

عکاسی

1358

زمان مراجعه برای آزمون عملی (برادران)

یکشنبه 2 مرداد 1401

از حرف الف تا خ ساعت 9 صبح
از حرف د تا ع ساعت 10 صبح
از حرف غ تا ی ساعت 11 صبح

زمان مراجعه برای آزمون عملی (خواهران)

یکشنبه 2 مرداد 1401

از حرف الف ساعت 14 بعدازظهر
از حرف ب تا چ ساعت 15 بعدازظهر

دوشنبه 3 مرداد ماه 1401

از حرف ح تا ز ساعت 9 صبح
ازحرف س تا ط ساعت 10 صبح
از حرف ظ تا ک ساعت 11 صبح
از حرف گ تا ی ساعت 14 بعدازظهر

شیوه امتحانی مجموعه موسیقی کد 1360 و متن ها و وسایل مورد نیاز برای هر رشته در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است.

متقاضیان در صورت داشتن سوال می توانند از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش به نشانی http://request.sanjesh.org اقدام کرده و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 021-42163 در میان بگذارند. بدیهی است به تمامی مواردی که از طریق دیگری واصل شود، هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:
در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی