سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

منابع کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا

انتشار : 2 آبان 1397
مطالعه : 22 دقیقه

در مورد رشته جغرافیا منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های پذیرنده این رشته و چگونگی ورودبه این رشته و گرایش های آن بیشتر بدانید

منابع کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا

در مورد رشته جغرافیا

جغرافیا در مقطع کارشناسی در چهار شاخه اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و جغرافیا سیاسی - نظامی ارائه می شود و هر یک از گرایشهای جغرافیای طبیعی و انسانی دارای گرایشهای متعددی هستند. هر یک از این گرایش ها فقط در 8 واحد باهم تفاوت دارند.ولی در دوره  دکتری این گرایش ها فرق میکند جغرافیای سیاسی.جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.ژئومورفولوژی.آب و هوا شناسی.سنجش از دور در حال حاضر ادامه تحصیل در رشته جغرافیا در کشور ما تا مقاطع دکتری نیز امکان پذیر است 

موقعیت شغلی رشته جغرافیا

فارغ التحصیلان رشته جغرافیا بسته به گرایشی که دارند میتوانند در سازمان های هواشناسي‌، سازمان‌ زمين‌شناسي‌، سازمان‌ نقشه‌برداري‌ کشور، سازمان برنامه و بودجه، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان محيط زيست، شهرداري‌ها و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازي، کشاورزي، صنايع دفاع و نفت و زيرمجموعه‌هاي مربوط به آن‌ها مشغول به کار شوند.فارغ‌التحصيلان جغرافياي شهري و همين‌طور برنامه‌ريزي توريسم مي‌توانند به‌عنوان راهنماي گردشگران داخلي و خارجي عمل نمايند و هم‌چنين فارغ‌التحصيلان جغرافياي نظامي مي‌توانند به‌راحتي جذب سازمان‌هاي سياسي و نظامي شوند شوند.از نکات قابل تذکر به کساني که قصد انتخاب اين رشته را به‌عنوان رشته‌ي مطلوب و مورد علاقه براي ادامه‌ي تحصيل خود دارند اين است که موفقيت در تحصيل اين رشته، علاوه‌بر تسلط نسبي بر دروسي مثل رياضي و آمار و مدل‌سازي به علاقه و روحيه‌ي کنکاش و گردشگري در برخي از گرايش‌هاي آن نيازمند است.

دروس رشته جغرافیا(دروس مشترک همه گرایش ها)

جغرافیای قاره ها، جغرافیای کوارترنر، زمین شناسی ایران، مسایل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل ومرتع و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی ایران(1): (جمعیت- اقتصادی)، جغرافیای انسانی ایران (2): ( شهری - روستایی)، نقشه برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربردجغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ( با تاکید بر ایران).

 

دانشگاه هایی که در رشته جغرافیا پذیرش دارند

 

مجموعه علوم جغرافیایی کد ضریب 1

دوره

دانشگاه

رشته / گرایش

اول

دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی

4

-

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی

4

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

4

-

 

روزانه

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

 

روزانه

دانشگاه رازی - کرمانشاه

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

10

-

 

روزانه

دانشگاه زنجان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

12

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

8

-

 

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

6

-

 

روزانه

دانشگاه کردستان - سنندج

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

10

-

 

روزانه

دانشگاه لرستان - خرمآباد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

4

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

9

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

4

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

8

-

 

روزانه

دانشگاه گلستان - گرگان

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

11

-

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

4

-

 

روزانه

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

5

-

 

روزانه

دانشگاه اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

4

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

12

-

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه زنجان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

9

-

 

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

6

-

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

4

-

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

4

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

4

-

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

4

-

 

روزانه

دانشگاه مازندران - بابلسر

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

6

-

 

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

1

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه لرستان - خرمآباد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه یزد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه گلستان - گرگان

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

1

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه مازندران - بابلسر

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

6

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

4

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

4

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

12

-

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

4

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

15

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

20

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

20

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

40

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

20

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

40

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

20

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

40

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

40

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

40

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

15

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

20

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

20

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

40

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی

15

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

20

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

40

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

20

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

40

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

15

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی

40

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

40

-

آموزش محور

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری

15

-

آموزش محور

مجموعه علوم جغرافیایی کد ضریب 2

دوره

دانشگاه

رشته / گرایش

اول

دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

6

-

 

روزانه

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

15

-

 

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

6

-

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

12

-

 

روزانه

دانشگاه اصفهان

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

4

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

6

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

4

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

12

-

محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه رازی - کرمانشاه

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

6

-

 

روزانه

دانشگاه زنجان

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

17

-

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

10

-

 

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

6

-

 

روزانه

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

5

-

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

4

-

 

روزانه

دانشگاه مازندران - بابلسر

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

6

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه مازندران - بابلسر

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

6

-

 

نوبت دوم

دانشگاه یزد

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

4

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

6

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

15

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

6

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

12

-

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند

ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکزآباده

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکزآباده

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

15

-

آموزش محور

منابع کارشناسی ارشد و دکتری رشته جغرافیا

عناوین دروس امتحانی

منابع 

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )

۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیا (General English for students of geography)، تالیف مهدی دهمرده، تالیف سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. ۲- کتاب انگلیسی برای دانشجویان جغرافیا (English for the students of geography)، تالیف محسن کریمیان عظیمی، انتشارات سمت. ۳- کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیا، تالیف رجبعلی عسکرزاده طرقبه، الهام یزدان مهر، انتشارات ترجمان خرد.

فلسفه جغرافیا

1 - اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس 2 - قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد 3 - شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی 4 -فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

آمار و احتمالات

۱- کتاب نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری، تالیف هرولد لارسن، مترجم غلامحسین قراگوزلو، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف. ۲- کتاب مبانی احتمال، تالیف شلدون راس، مترجم عبدالرضا بازرگان لاری، انتشارات آییژ. ۳- کتاب مقدمه ای بر: احتمالات و آمار کاربردی، تالیف رونالد والپول، مترجم میربهادرقلی آریانژاد و محمد ذهبیون، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

آب و هواشناسی

1 - مبانی آب و هواشناسی، دکتر کاویانی، دکتر علیجانی 2 -آب و هواي ایران، دکتر علیجانی

ژئومورفولوژی

1 - ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج اله محمودی 2 - ژئومورفولوژی دینامیک، دکتر فرج اله محمودی 3 - ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی 4 - ویژگی های طبیعی ایران 5 - ژئومورفولوژی اقلیمی دکتر محمودی 6 - ژئومورفولوژی ایران دکتر طالقانی

مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور : ۱- کتاب آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعی، تالیف محمود زبیری و علیرضا مجد، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب سنجش از دور اصول و کاربرد، تالیف حسن علیزاده ربیعی، انتشارات سمت. ۳- کتاب خلاصه مباحث اساسی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S & RS، تالیف اسمعیل دلیر و مهشید منزوی، انتشارات پردازش.

سامانه اطلاعات جغرافیایی : ۱- کتاب مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تالیف منوچهر فرج زاده، انتشارات انتخاب. ۲- کتاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS، تالیف محمدرضا کریمی و حمید علوی لواسانی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. ۳- کتاب سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، تالیف کریستوفر لگ، مترجمان فرید مر، سروش مدبری و مجید هاشمی تنگستانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

جغرافیای شهری

1 - دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی 2 - جغرافیای شهری، اصغر نظریان 3 - جغرافیا و شهرشناسی، یداله فرید 4 - پویایی نظام شهری  اصغر نظریان

برنامه ریزی شهری

1 - برنامه ریزی شهرهای جدید، کرامت اله زیاری 2 - مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، اسماعیل شیعه 3 - برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری، کرامت اله زیاری 4 - برنامه ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهد زاده 5 - تحلیلی بر برنامه ریزی شهری در ایران، مشهدی زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت 6 - کاربری اراضی شهری  محمد رضا پور محمدی 7 - فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران  محمد تقی رهنمایی 8 - برنامه ریزی شهرهای جدید  کرامت الله زیاری

جغرافیای روستایی و عشایری

1 - مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی 2 - جغرافیای روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوی 3 - کتاب جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی)، تالیف مایکل وودز، مترجم محمدرضا رضوانی و صامت فرهادی، انتشارات دانشگاه تهران. 4 - کتاب جغرافیای روستایی ایران، تالیف حسن افراخته، انتشارات سمت.

برنامه ریزی روستایی

۱- کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران، تالیف مصطفی طالشی، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.  ۲- کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران (رشته جغرافیا)، تالیف حسین آسایش، انتشارات دانشگاه پیام نور. ۳- کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تالیف محمدرضا رضوانی، انتشارات قومس. 

برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

برنامه ریزی منطقه ای : ۱- کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام. ۳- کتاب مکتب ها، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.

آمایش سرزمین : ۱- کتاب شالوده آمایش سرزمین، تالیف مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب آمایش سرزمین، تالیف میثم بصیرت، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، راه دان. ۳- کتاب درس نامه آمایش سرزمین، تالیف نیکول مونتریشه، مترجم کاظم جاجرمی، انتشارات طلیعه سبز.

مخاطرات طبیعی و انسانی

۱- کتاب جغرافیای مخاطرات (مخاطرات انسانی و طبیعی)، تالیف رمضان اوزی، ترجمه محمد ظاهری، انتشارات دانشگاه تبریز. ۲- کتاب مخاطرات طبیعی، تالیف کمال امیدوار، انتشارات دانشگاه یزد. ۳- کتاب مخاطرات محیطی، تالیف کیت اسمیت، ترجمه شاپور گودرزی نژاد، انتشارات سمت.

جغرافیای سیاسی

۱- کتاب مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی، تالیف پیتر تیلور و جان جانستون، مترجم زهرا پیشگایی فرد و رسول اکبری. انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب قبله عالم ژئوپلیتیک ایران، تالیف گراهام فولر، ترجمه عباس مخبر، انتشارات مرکز. ۳- کتاب ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)، تالیف یدالله کریمی پور، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم. ۴- کتاب ناسیونالیسم در ایران، تالیف ریچارد کاتم، ترجمه احمد تدین، انتشارات کویر. ۵- کتاب مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران جلد اول: وضع موجود، تالیف یدالله کریمی پور، انتشارات انجمن جغرافیایی ایران.

ژئوپلتیک

۱- کتاب ژئوپلیتیک فراگیر، تالیف کتلین رادن و شلی فرد، ترجمه علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه. ۲- کتاب اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، تالیف محمد رضا حافظ نیا، انتشارات پاپلی. ۳- کتاب ژئوپلیتیک، تالیف عزت الله عزتی، انتشارات سمت. 

جغرافیای طبیعی

1 - آب و هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی 2 - آب و هوای ایران، دکتر علیجانی 3 - ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج اله محمودی 4 - ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

جغرافیای انسانی

1 - زمینه های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه به فروز 2 - مبانی جغرافیای انسانی، جواد صفی نژاد 3 - مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

۱- کتاب جغرافیای نظامی ایران، تالیف سیدیحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.  ۲- کتاب مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران، تالیف سیدیحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.  ۳- کتاب جغرافیای نظامی کشورهای همجوار، تالیف رضا تاجفر، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).

دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

روش تحقیق

۱- کتاب روش های تحقیق آمیخته، تالیف علی دلاور، انتشارات آمیخته. ۲- کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف حسین محمدی، انتشارات دانشگاه تهران. ۳- کتاب فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف فاطمه بهفروز، انتشارات دانشگاه تهران.

فناوری های جغرافیایی

۱- کتاب تحلیلی بر فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تالیف علی اکبر رسولی، انتشارات دانشگاه تبریز. ۲-کتاب فناوری اطلاعات جغرافیایی (GIT)،تالیف حسین حاتمی نژاد، محمود عیوضلو، فرشته رضایی، داود عیوضلو،انتشارات ژرف.

جغرافیای گردشگری

۱- کتاب جغرافیای گردشگری ایران، تالیف اسماعیل علی اکبری، انتشارات سمت. ۲- کتاب جغرافیای گردشگری، تالیف استیون ویلیامز، ترجمه محمود ضیایی، انتشارات دانشگاه پیام نور. ۳- کتاب جغرافیای گردشگری، تالیف معصومه فیروزی و سودابه زارعی، انتشارات آوای ظهور.

دکتری

منابع آزمون دکتری جغرافیا 

 

دروس در سطح کارشناسی

روش تحقیق در جغرافیا

حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران؛ انتشارات سمت، 1389 ، نعمت‌زاده، شهین، کتاب‌شناسی توصیفی روش تحقیق، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران: 1366 ، ایان‌های: احمدپور، احمد، محمد اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت ، جیمز ام لیندسی: رضوانی، محمدرضا، روش‌های تحقیق در جغرافیای انسانی ، پوراحمد، اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت.

 
 
 
 
 

جغرافیای شهری

شیعه، اسماعیل، جزوه مفاهیمی از برنامه‌ریزی مجتمع های زیستی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ، مک لالین، جی .برایان (1385)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی (ترجمه دکتر فرح حبیب)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی و تلخیصی از جزوه خانم نفیسه مرصوصی ، راپاپورت، امس (1366)، منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستی (ترجمه راضیه رضازاده)، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران ، ف.م، حسین‌اف (1382)، برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک (ترجمه دکتر غلامرضا خسرویان)، تبریز انتشارات فروزش .

 
 
 
 

دروس در سطح کارشناسی ارشد

نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری

کوهن، گوئل؛ شاخص شناسی در توسعه پایدار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، قرخلو، مهدی؛ حسینی، سید هادی؛ شاخص های توسعه پایدار شهری. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، ویلر، اس. ام؛ بیتلی، تی. نوشتارهایی درباره توسعه پایدار شهری. ترجمه کیانوش ذاکر حقیقتی، تهران؛ انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی ، لقایی، حسنعلی؛ تیتکانلو، حمیده؛ مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری. نشریه هنرهای زیبا ، هیلدربراند، فری، طر احی شهری، به سوی یک شکل پایدارتر شهر، ترجمه حسین بحرینی، تهران، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری ، ساوج، مایک و آلن وارد جامعه شناسی شهری، ترجمه ابوالقاسم پوررضا، تهران: انتشارات سمت ، رهنمائی، محمد تقی و فاطمه شاه حسینی، فرآیند برنامه ریزی شهری ایران، سمت.
غمامی، مجید، بررسی و نقد اجمالی طرحهای جامع شهری، آبادی،سال دوم ، بهزاد فر ، مصطفی ؛ ضرورت و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران ، نشریه هنرهای زیبا ، مهدی زاده ، جواد برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران (انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی چاپ دوم ) ، زاهدی، محمد جواد توسعه و نابرابری، تهران، انتشارات مازیار، چاپ سوم. ، صالح ، اسماعیل توسعه پایدار شهری دانش نامه مدیریت شهری و روستایی ، چاپ اول ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری

کتاب مدل های کمی در شهرسازی، مهندس خلیل گودرزی سروش – مهندس امیر اکبری مهام ، لی، کولین، مدل ها در برنامه ریزی شهری، مقدمه ای بر کاربرد مدل های کمی در برنامه ریزی، ترجمه مصطفی عباس زادگان، انتشارات دانشگاه علم صنعت، تهران،1366 ،  فنون پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای مترجم : فاطمه تقی زاده ، مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای، نوربرت اپنهایم، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان ، مدل های کمی در برنامه ریزی (منطقه ای، شهری و روستایی خلیل کلانتری) ، کتاب کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری از میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا ، کتاب مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری ، نوشته کرامت اله زیاری ، درآمدی بر اقتصاد شهری، یعقوب زنگنه، (1389)، تهران: انتشارات آذرخش ، مدل های کمی در شهرسازی، مهندس خلیل گودرزی سروش، مهندس امیر اکبری مهام، بخش هنر و معماری گروه علمی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور ، کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا، دکتر مهدی پور طاهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) (خرداد، 1394) ، کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا (با تأکید بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگری) نویسنده: علی حاجی نژاد - احدالله فتاحی - ابوذر پایدار، نام ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطی، فاضل نیا و حکیم دوست و بلیانی، دانشگاه زابل انتشارات آزاد پیما ، تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS22 ابراهیم فربد و همکاران ، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS دکتر خلیل کلانتری ، تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM، دکتر عادل اذر نشر نگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :
 

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

دروس زبان انگلیسی

استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروری

لازم به ذکر است داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون دکتری را دارند باید از دانش عمومی زبان انگلیسی برخوردار باشند .

 لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:
در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی