سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

لیست مجلات داخلی علمی پژوهشی روانشناسی

انتشار : 5 مرداد 1400
مطالعه : 4 دقیقه

دانشجویان و اساتید به دنبال مجلات داخلی علمی پژوهشی برای چاپ مقاله خود هستند. مجلات داخلی به 3 دسته علمی-پژوهشی ، علمی-ترویجی و علمی-تخصصی تقسیم میشوند. از این میان مجلات علمی-پژوهشی دارای رتبه علمی بالاتری هستند و به همین دلیل دانشجویان برای دفاع از رساله ارشد و دکتری خود و همچنین اساتید برای ارتقا خود نیاز به چاپ مقاله خود در این مجلات دارند.

لیست مجلات داخلی علمی پژوهشی روانشناسی

لیست مجلات داخلی علمی پژوهشی روانشناسی

لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی و رشته های مرتبط به تفکیک حوزه تحت پوشش، سازمان علی ناشر و محل نشر به شرح زیر می باشد.

  • محل نشر ( دبیرخانه مجله)
  • سازمان علمی ناشر مجله
  • حوزه تحت پوشش
  • نام مجله

استان اصفهان - شهر اصفهان

دانشگاه اصفهان

روانشناسی, علوم عصبی شناختی

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

استان اصفهان - شهر اصفهان

دانشگاه اصفهان

روانشناسی

پژوهشنامه روانشناسی مثبت

استان خراسان رضوى - شهر مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, علوم رفتاری و اجتماعی

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

استان کردستان - شهر سنندج

دانشگاه کردستان

روانشناسی

دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

استان خراسان رضوى - شهر مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

روانشناسی, روانشناسی بالینی

دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

استان قم - شهر قم

دانشگاه حضرت معصومه (س)

رفتار سازمانی, روانشناسی عمومی

دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت

استان تهران - شهر تهران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی

دوفصلنامه تفکر و کودک

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی

ورزش و تربیت بدنی, روانشناسی

دوفصلنامه روان شناسی ورزش

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه شاهد

روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی

دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت

استان تهران - شهر تهران

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

روانشناسی

دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه امام صادق

روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

استان قم - شهر قم

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روانشناسی تربیتی, علوم اسلامی

دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی

استان کردستان - شهر سنندج

دانشگاه کردستان

بازاریابی, رفتار سازمانی

دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

روانشناسی

روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه جامع امام حسین

روانشناسی

روانشناسی نظامی

: استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی تربیتی

فصلنامه اندازه گیری تربیتی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه الزهرا

روانشناسی تربیتی, آموزش

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

پرستاری عمومی, روانپزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), روانشناسی

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

استان تهران - شهر تهران

انجمن مشاوره ایران

روانشناسی تربیتی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی

فصلنامه پژوهشهای مشاوره

استان تهران - شهر تهران

انجمن ایرانی مطالعات زنان

علوم رفتاری و اجتماعی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

استان اصفهان - شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

روانشناسی, روانشناسی کاربردی

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی تربیتی

فصلنامه روان شناسی تربیتی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی کاربردی

فصلنامه روان شناسی کاربردی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی عمومی

فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

استان سمنان - شهر سمنان

دانشگاه سمنان

روانشناسی بالینی

فصلنامه روانشناسی بالینی

استان کهکيلويه و بويراحمد - شهر گچساران

دانشگاه جامع علمی کاربردی

روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی

فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی

استان خوزستان - شهر اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

روانشناسی عمومی, هنر و علوم انسانی

فصلنامه زن و فرهنگ

استان قزوين - شهر قزوین

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

روانشناسی, رفتار سازمانی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی بالینی

فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی

استان تهران - شهر تهران

انجمن روانشناسی تربیتی ایران

روانشناسی تربیتی, آموزش

فصلنامه یادگیری و حافظه

استان همدان - شهر همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

روانشناسی عصبی, فیزیولوژی

فیزیولوژی عصبی روانشناسی

استان خراسان رضوى - شهر مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پرستاری – بهداشت روان, روانپزشکی, روانشناسی

مجله اصول بهداشت روانی

استان اصفهان - شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی

استان تهران - شهر تهران

انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عمومی, علوم رفتاری و اجتماعی

مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی

استان همدان - شهر همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

مجله علمی پژوهان

استان تهران - شهر تهران

دانشگاه الزهرا

روانشناسی بالینی, روانشناسی عمومی

مطالعات روان شناختی

استان قزوين - شهر تاکستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی

نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

استان خوزستان - شهر اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

روانشناسی

مجله روان شناسی اجتماعی

استان قم - شهر قم

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

روانشناسی کاربردی, مطالعات مذهبی (الهیات)

مجله روان شناسی و دینلطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
مطالب منتخب
مطالب جدید

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
صفر تا صد چاپ مقاله در مجلات معتبر + ویدئو آموزشی
صفر تا صد چاپ مقاله در مجلات معتبر + ویدئو آموزشی