سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

قانون جریمه غایبین مشمول خدمت سربازی (خریدسربازی)

انتشار : 7 مهر 1397
مطالعه : 1 دقیقه

کلیه مشمولان خدمت سربازی که بیش از هشت سال غیبت دارند می توانند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت ، از سربازی معاف شوند.

قانون جریمه غایبین مشمول خدمت  سربازی (خریدسربازی)

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب:

موضوع بند (ط) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه

ط- به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت ، معاف کند .

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت های مدیریتی (سیاسی و اداری ) دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می باشند .

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه 

مدرك تحصيلي

پايه ريالي جريمه مشمولين غايب

زيرديپلم

100.000.000 ريال

ديپلم

150.000.000 ريال

فوق ديپلم

200.000.000 ريال

ليسانس

250.000.000 ريال

فوق ليسانس

300.000.000 ريال

دكتراي غيرپزشكي

350.000.000 ريال

دكتراي پزشكي

400.000.000 ريال

پزشكان متخصص و بالاتر

500.000.000 ريال

  1. به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده در صد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه ومدت غیبت بیش از شش ماه ، یک سال محسوب می شود.
  2. برای مشمولان متاهل پنج درصد (5%) وبرای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.


لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
مطالب منتخب
مطالب جدید

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
صفر تا صد چاپ مقاله در مجلات معتبر + ویدئو آموزشی
صفر تا صد چاپ مقاله در مجلات معتبر + ویدئو آموزشی