سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

نحوه نوشتن منابع در پایان نامه

انتشار 11 اسفند 1399
مطالعه 8 دقیقه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مقاله علمی، پایان نامه یا پژوهش علمی دیگر بخش منابع آن تحقیق است. اگر هنگام نقل قول کردن از یک مطلب به درستی به منبع آن ارجاع ندهیم یا منبع را کامل معرفی نکنیم، ممکن است متهم به سرقت علمی شویم. . چه کنیم که از اتهام سرقت ادبی دور بمانیم؟ شیوه صحیح ارجاع دادن و توضیح دادن منابع کدام است؟

نحوه نوشتن منابع در پایان نامه

پایان نامه و تز دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مرحله دانشجویان تا زمانی که نظر داوران و اساتید را در رابطه با پایان نامه خود جلب نکرده باشند، نمی‌توانند مدرک تحصیلی خود را اخذ کنند. همچنین در صورتی که دانشجو بتواند پایان نامه خود را اصولی و با استانداردهای از پیش تعیین شده جلو ببرد، می‌تواند اقدام به استخراج مقاله از پایان نامه خود کرده و در رزومه کاری و تحصیلی خود از مزایای آن بهره مند شوند. بنابراین نوشتن پایان نامه استاندارد برای دانشجویان نکته‌ای کلیدی و مهم به حساب می‌آید. یکی از اصول و استانداردهایی که دانشجو در این مسیر باید به آن توجه کند، طریقه رفرنس نویسی در پایان نامه است که انواع گوناگونی دارد و معمولا هر دانشگاه شیوه خاصی برای این کار دارد که بایستی در هنگام نگارش پایان نامه و تز دکتری آن روش به خصوص را رعایت کنیم.

رفرنس دهی چیست؟

منظور از رفرنس دهی یا رفرنس نویسی که در کتاب های دیگر ممکن است با نام های ارجاع دهی و یا استناد کردن از آن ها استفاده شود آن است که نویسنده چگونگی استفاده از اندیشه های دیگران را به خواننده معرفی نماید. به عبارت دیگر زمانی که نویسنده از مطالب دیگر نویسندگان و محققان استفاده می کند باید به آن منبع رفرنس یا ارجاع دهد تا خواننده بداند که آن مطلب توسط چه کسی و از کجا بیان شده است. اخلاق در پژوهش حکم می کند که نوشتن منابع همواره اصولی و کامل انجام شود تا حق نویسندگان دیگر ضایع نگردد.

رفرنس دهی چیست؟

شیوه هایی رفرنس دهی به چه شکلی می باشد؟

شیوه های رفرنس دهی به دو روش داخل متنی و برون متنی(فهرست انتهایی) تقسیم بندی می شوند حال منظور از این دو نوع رفرنس دهی چیست در ادامه با مثال به اختصار توضیح داده خواهد شد.

نوشتن منابع مورد استفاده در بخش داخل متن پایان نامه

اگر در داخل متن به موضوع مطالعه اشاره گردد ، نام نویسنده و همچنین سال انتشار ، داخل پارانتز نوشته شود.

In a recent study of reaction time (Rogres, 1994).

اگر نام نویسنده اشاره گردد ، سال انتشار داخل پارانتز درج گردد.

Peplau ( 1985) defines loneliness as a difference between desired and achieved social relationship.

اگر مقاله ای دارای دو نویسنده باشد ، هر دو به همراه سال انتشار داخل پازرانتز ارجاع شود.

Loneliness is inversely related to communication competence ( Reinkng & Bell, 1991).

اگر مقاله ای کمتر از شش نویسنده داشته باشد ، بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعدی فقط نام نویسنده اول همراه با سال انتشار د رداخل پارانتز ذکر میشود.

The misbehaviours of teachers have been investigated ( Kearney, Plax, Hays & Ivey, 1991).

Misbehaviours were found to three factors: incompetence, offensiveness, and indolence (Kearney et al., 1991).

اگر مقاله ای بیش از شش نویسنده داشته باشد، فقط نام نویسنده اول به دنبال آن et al" " و به همراه سال انتشار در داخل پارانتز درج میشود.

Communication apprehension has many correlates (McCoskey et al., 1981)

اگر به قسمت خاصی از منبع دیگری ارجاع دهد ، لیست شماره صفحه یا صفحات پس از یال انتشار درج میگردد

A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships (Reinking & Bell, 1991, p.368)

اگر منبعی شماره صفحه ندارد مانند منابع الکترونیک ، در صورت دسترسی شماره پراگراف درج گردد.

As Myers (2000, Para . 5) aptly phrases it ,”positive emotions are boty an – better to live fulfilled,with joy [and other positive emotions ] – and a means to a more caring and healthy society.

اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره گردد ، در متن به وب سایت مربوطه ، اشاره شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع نیست.

Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American speeches.

سخنرانی ها ، ایمیل ها ، نامه ها ، خاطرات و مکاتبات شخصی نباید در فهرست منابع درج گردد و فقط در متن به آنها اشاره گردد که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ میباشد

R. Pugliese ( Personal communication, March 23, 1990 ) also verified this.

نوشتن منابع مورد استفاده در فهرست انتهایی پایان نامه

نحوه تنظیم منابع فارسی

ارجاع از مقالات

در مورد مقالات، به ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده بصورت مخفف (حرف اول با ذکر نقطه)، تاریخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از ویرگول، اولین و آخرین صفحات مقاله ذکر شوند.

مقاله فارسی با یک نویسنده

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

مقاله فارسی با دو نویسنده

نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

مقاله فارسی با سه نویسنده و یا بیشتر:

نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

ارجاع از کتاب تألیفی

کتاب فارسی با یک نویسنده

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

کتاب فارسی با دو نویسنده

نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

کتاب فارسی با سه نویسنده یا بیشتر

نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

ارجاع از کتاب ترجمه

نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب (ترجمه). ناشر. تعداد صفحات.

ارجاع از فصلی یک کتاب

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان فصل. در نام (حرف اول) و نام خانوادگی گردآورنده (گان)، عنوان کتاب (اولین و آخرین صفحه فصل). ناشر.

ارجاع از مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­ها، کنگره ­ها و سمینارها

نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ برگزاری، مکان برگزاری همایش (شهر)، کشور. اولین و آخرین صفحه.

پایان ­نامه / رساله

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه.

نحوه تنظیم منابع فارسی

نمونه دو یا چند تحقیق منتشر شده از یک محقق در یک سال

Sefc, K. M., Regner, F., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998a). Genotyping of grapevine and rootstock cultivars using microsatellite markers. Vitis, 37, 15–20.

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998b). Genetic analysis of grape berries and raisins using microsatellite markers. Vitis, 37, 123–125.

نمونه تنظیم کتاب ها (با ویرایش های بعدی و سه نگارنده)

Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. & Geneve, J. R. L. (2008). Plant propagation: principles and practices (7th ed.). Pearson Prentice Hall. Pp

نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته (Edited book)

Owens, C. L. (2008). Grapes. In: J. F. Hancock (Ed), Temperate fruit crop breeding: germplasm to genomics. (pp.197-234.). Springer Science.

نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Zhang, X. Z. & Ervin. E. H. (2004). Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance. Crop Science, 44, 1737- 1745.

نمونه تنظیم یک مقاله در مجله On-line

Finn, C. E., Swartz, H. J., Moore, P. P., Ballington, J. R. & Kempler, C. (2002). Breeders experience with Rubus species. Retrieved May 10, 2009, from http://www.ars-grin.gov/cor/rubus/rubus.uses.html

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده

Hummer, K. (2006). Ribes genetic resources. Retrieved May, 15, 2009, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, from www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=11353.

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

نمونه تنظیم سند یک نرم افزار

Project scheduler 9000 [computer software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor

نمونه تنظیم سند یک رساله دکتری

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological and biochemical studies on seeds dormancy and germination process in deciduous fruit trees. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. & Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Oct., Akdeniz University, Antalya, Turkey, pp. 853-858.

نمونه تنظیم یک سند از یک گزارش

Bailey, J. S. & French, A. P. (1941). The genetic composition of peaches. (Annual Report 1940:91). Agricultural Experiment Station Bulletin. 378.

رفرنس نویسی در سینا ترجمه

خدمات فرمت بندی رفرنس و ویرایش منابع در سینا ترجمه

نوشتن و انتشار یک اثر علمی مانند پایان نامه ،مقاله، کتاب زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تمامی اجزای آن به درستی و با کیفیت مناسب تهیه شده باشند.منابع (References) هر مقاله یا اثر علمی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده آن هستند. تهیه فهرست منابع استاندارد با توجه به جزئیات بسیاری که دارد معمولا کاری زمان بر است. با توجه به نیاز مشتریان خدمات فرمت بندی، ساخت فهرست منابع، رفرنس دهی و ویرایش کامل فهرست منابع و ارجاعات داخل متن بر اساس سبک رفرنس‌دهی مورد نظر مشتریان (شامل پایان نامه، کتاب‌ها، مقاله و غیره) و همچنین فرمت بندی استاندارد برای مجلات و دانشگاه ها در سینا ترجمه با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد.

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق ایمیل یا شماره تماس درج شده در سایت و همچنین از شبکه های مجازی (واتساپ ،اینستاگرام و تلگرام) با کارشناسان موسسه در ارتباط باشید. و یا از طریق لینک زیر سفارش فرمت بندی متون و منابع خود را ثبت نمایید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:سوالات متداول

کارشناسان و متخصصان سینا ترجمه فرمت بندی و ویرایش منابع را به روش های APA ،EndNote و... با بالاترین کیفیت انجام می دهند.

رفرنس دهی به روش های مختلفی انجام می گیرد که در زیر به چند نمونه اشاره می شود رفرنس دهی به روش APA رفرنس دهی به روش EndNote رفرنس دهی به روش MLA رفرنس دهی به روش IEEE رفرنس دهی به روش Mendeley رفرنس دهی به روش هاروارد رفرنس دهی به روش شیکاگو رفرنس دهی به روش وونکوور

خیر، قبل از تحویل و دفاع از پایان نامه حتما منابع پایان نامه باید طبق سبکی که دانشگاه مشخص کرده است مرتب شوند. زیرا اولین جایی که اساتید در فرمت بندی مقاله توجه می کنند منابع مقالات می باشد.در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
سلام و عرض ادب رفرنس دهی مقالات انگلیسی انجامام میدهید
سلام و عرض ادب احتراما برای رفرنس دهی مقالات در خدمت هستیم. با تشکر
4 ماه پیش
بازدیدکننده

بازدیدکننده
سلام و عرض ادب رفرنس دهی مقالات انگلیسی انجامام میدهید
5 ماه پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
سلام برای فرمت بندی به سبک اندنوت خدمات دارید شما؟
سلام و عرض ادب احتراما برای رفرنس دهی به سبک اندنوت در خدمت هستیم فایل را ارسال بفرمایید تا اقدام شود. باتشکر
9 ماه پیش
بازدیدکننده

بازدیدکننده
سلام برای فرمت بندی به سبک اندنوت خدمات دارید شما؟
9 ماه پیش
بازدیدکننده

تیم پشتیبانی
در پاسخ به:
سلام وقتتون بخیر ممنون از مطالب خوبتون در منابع بر اساس حروف الفبای فارسی بین حرف (آ ) و (ا ) با فتحه و کسره و ضمه کدام اول نوشته می شود؟ ممنون میشم پاسخگو باشید
سلام و عرض ادب با عرض پوزش متوجه منظورتان نشدیم.احتراما برای تنظیم رفرنس به هر سبکی که بفرمایید در خدمت هستیم فایل را ارسال بفرمایید تا طبق فرمت دانشگاه تنظیم شود. با تشکر
1 سال پیش
بازدیدکننده

بازدیدکننده
سلام وقتتون بخیر ممنون از مطالب خوبتون در منابع بر اساس حروف الفبای فارسی بین حرف (آ ) و (ا ) با فتحه و کسره و ضمه کدام اول نوشته می شود؟ ممنون میشم پاسخگو باشید
1 سال پیش

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام