سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش
وبلاگ / آموزش / نگارش مقاله / هر مقاله چند رفرنس باید داشته باشد؟

هر مقاله چند رفرنس باید داشته باشد؟

انتشار : 7 مهر 1400
مطالعه : 8 دقیقه

اساتید و داوران مجلات علمی بر روی رفرنس دهی به متون و مطالب مقاله تأکید ویژه‌ای دارند و حتی برای اعتبارسنجی داده‌ها و یافته‌های تحقیق بر روی این موضوع پا فشاری می‌کنند

هر مقاله چند رفرنس باید داشته باشد؟

در هر مقاله علمی و پژوهشی بخش رفرنس ها و منابع اطلاعات جمع آوری شده از بخش های مهم و انکار ناپذیری است. به این دلیل که از طریق رفرنس ها میتوان متوجه شد که صحت اطلاعات چه میزان است و نشان می دهد که اطلاعات خود را از چه منابعی بدست آورده اید، به بیان دیگر می توان گفت که اعتبار مقاله علمی شما به طور انکار ناپذیری به مراجع آن بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد رفرنس دهی و عواملی که بر تعداد رفرنس های مقاله تاثیر گذار است با ادامه مطالب با ما همراه باشید.

رفرنس دهی چیست؟

منظور از رفرنس دهی یا رفرنس نویسی که در کتاب های دیگر ممکن است با نام های ارجاع دهی و یا استناد کردن از آن ها استفاده شود آن است که نویسنده چگونگی استفاده از اندیشه های دیگران را به خواننده معرفی نماید. به عبارت دیگر زمانی که نویسنده از مطالب دیگر نویسندگان و محققان استفاده می کند باید به آن منبع رفرنس یا ارجاع دهد تا خواننده بداند که آن مطلب توسط چه کسی و از کجا بیان شده است. اخلاق در پژوهش حکم می کند که نوشتن منابع همواره اصولی و کامل انجام شود تا حق نویسندگان دیگر ضایع نگردد.

اهمیت رفرنس دهی در پژوهش

1- ارجاع درست سبب می­شود تا خوانندگان بدانند مطالب شما از کجا آمده ­است. ارجاع درست به خوانندگان کمک می­کند که دانش خود را درباره آن موضوع افزایش دهند. یکی از موثرترین استراتژی­ هایی که به کار شما اعتبار می­دهد، بیان یادداشت ­ها یا ارجاع به منابع مشهور است.

2- ارجاع به ایده ­ها و سخنان دیگران نشان می دهد که شما مرور کاملی بر روی مقالات این حوزه تحقیقاتی داشته اید. و در نتیجه، تحقیقات خود را با یک دیدگاه نقادانه و آگاهانه انجام داده ­اید. فهرست منابعی که به کار برده ­اید، اعتبار شما را به عنوان نویسنده کار افزایش می­دهد.

3- می­توان از ایده­ های محققان دیگر برای تقویت مباحث خود استفاده کرد. در بسیاری از موارد، مباحثی که محققان دیگر مطرح می­کنند، پیش ­زمینه خوبی است که می­توانید بر اساس آن، بر اهمیت کار خود تاکید کنید و شواهدی برای پاسخ به سوال «خوب که چی» ارائه کنید.

4- می­توانید از ایده ­های محققان دیگر بهره گرفته و توضیح دهید که چرا به رویکردهای دیگری نیاز داریم. اگر شما با ایده ­های محققی موافق نباشید یا بر این باور باشید که شکافی در درک مسئله تحقیقاتی وجود دارد، ارجاعات شما، منابعی هستند که به کمک آنها نشان می­دهید که باید اقدامات متفاوتی صورت گیرد یا دیدگاه دیگری در نظر گرفته شود.

5- همانگونه که دیدگاه محققان دیگر می­توان مباحث شما را تقویت کند، اگر تحقیقات آنها دچار چالش باشد، می­تواند بر اعتبار کار شما تاثیر منفی داشته باشداگر به مقاله مناسبی ارجاع ندهید، در صورتی که حقایق یا ایده ­های ارجاع داده شده نادرست از آب دربیاید، شهرت شما به خطر می­افتد. همچنین اگر به مقالات مناسب ارجاع بدهید، خوانندگان دیگر فکر نمی­کنند که شما یافته ­های دیگران را در نظر نگرفته­ اید یا به آن اهمیت نداده ­اید.

6- ایده ­ها، تحت مالکیت معنوی هستند و اگر بیان نکنید که ایده­ مورد استفاده را از کجا بدست آورده ­اید، ممکن است تحت پیگرد جدی قرار بگیریددر جهان دانشگاهی و حرفه­ای، عدم ارجاع به مالکیت معنوی دیگران، حرفه و شهرت شما را تخریب می­کند و ممکن است منجر به اعمال قانون شود. وقتی به عنوان یک دانشجو به منابع ارجاع می­دهید، در واقع عادت می­کنید که منبع کارهای دیگران را ذکر کرده و آنها را به درستی ارجاع دهید.

شیوه های رفرنس دهی

شیوه های استناد دهی به دو روش درون متنی و برون متنی تقسیم بندی می کنند.

رفرنس دهی درون متنی:

پس از ذکر مطلب در داخل متن ، مشخصات مختصری از مآخذ ارائه می گردد. APA و MLA از این نوع شیوه استفاده می کنند.

نمونه رفرنس دهی

متن اصلی :

  • کارکردهای اجرایی به عنوان یک مجموعه از توانایی های سطح بالا که در پرداختن و نظارت و تنظیم رفتارهای هدفمند دخالت دارد، تعریف شده است (مورینو لوپز و همکاران، 2012 )
  • کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته در رفتار دارند: یکی شامل استفاده از مهارت های فکری خاص برای انتخاب و دستیابی به اهداف است و نقش دیگر کمک به پیشرفت در حل مسائل است این کارکردها کمک میکند تا یک تصویر از هدف، مسیر حرکت به سمت هدف و منابع مورد نیاز در طول رسیدن به هدف شناسایی گردند(کگل ، 2010 )

قست منابع :

Moreno-López, L., Stamatakis, E. A., FernándezSerrano, M. J., Gómez-Río, M., RodríguezFernández, A., Pérez-García, M., & VerdejoGarcía, A. (2012). Neural correlates of hot and cold executive functions in polysubstance addiction: association between neuropsychological performance and resting brain metabolism as measured by positron emission tomography.Psychiatry Research: Neuroimaging,203(2), 214-221

Kegel, N. E. (2010).Executive functioning in Asperger’s disorder and nonverbal learning disabilities: a comparison of developmental and behavioral characteristics(Doctoral dissertation, Duquesne University)

رفرنس دهی برون متنی:

مطلب مورد ارجاع در مکانی خارج از متن اصلی ( پایین صفحه ، پایان فصل یا در انتهای متن ) درج می گردد و در متن تنها یک نشانه ( معمولا عدد ) از آن مطلب آورده می شود. شیوه های رفرنس دهی شیکاگو و ونکوور از این نوع استناد به حساب می روند.

نمونه رفرنس دهی

متن اصلی :

  • محتـوای ذهـن انسـان در هـر لحظـه از زمـان، تحـت کنتـرل کامــل محــرکات محیطــی اطــراف نیســت، بلکــه بخشــی از اطلاعات ادراکــی در دســترس از محیــط را به منظــور پـردازش دقیق تـر بـر می گزینـد و بـه سـایر اطلاعات اجـازۀ ورود بــه ســامانۀ پردازشــی را نمیدهــد؛ بــه ایــن فراینــد فعــال انتخــاب ادراکــی، توجــه گوینــد(1).
  • توجــه یکــی از مهمتریــن عملکردهــای اساســی در مغــز انســان اســت کــه مؤلفه هــای آن پایــه ای بــرای فرایندهــای شــناختی دیگــر اسـت(2).

1 .Javadipour S, Ashayeri H, Kamali M, Akbar Fahimi M, Aliabadi F. Study of visual selective attention effect on quality of handwriting in 18-22 yearsold students of rehabilitation sciences school of iran medical sciences university. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2012; 1(2): 52-7

2.Penner I-K, Kappos L. Retraining attention in MS. J Neurol Sci. 2006; 245(1): 147-51

برای هر مقاله چه تعداد رفرنس باید ذکر شود؟

برای پاسخ به این سوال می توان گفت هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و در حالت عادی میتوانید هر تعداد رفرنس که میخواهید برای مقاله استفاده نمایید اما برخی مجلات و نشریه ها برای تعداد رفرنس ها محدودیت هایی در نظر میگیرند. که در زیر محدودیت ها و عوامل تاثیرگذار را باهم بررسی خواهیم کرد

هر مقاله چند رفرنس باید داشته باشد؟

تاثیر هدف مقاله در تعداد رفرنس ها

موضوع مقاله و تعداد رفرنس های آن به طور مستقیم باهم ارتباط دارند، به عنوان مثال اگر در حال تدوین یک مقاله مروری هستید باید از مراجع زیادی استفاده کنید، به این دلیل که پژوهشگر در حین نگارش این نوع مقالات باید حتما کتاب ها و مقالات دیگری را مطالعه و بررسی کند و اطلاعاتی که در آنها آورده شده است را استفاده نماید. برای همین زمانی که فردی این مقالات را مطالعه میکند حتما به فهرست منابع هم مراجعه خواهد کرد تا از صحت اطلاعات ذکر شده اطمینان کسب کند.

تاثیر قدمت ایده در تعداد رفرنس ها

اگر روی مقاله ای کار میکنید که یک ایده کاملا جدید را بررسی میکند کسی از شما توقع ندارد تعداد مراجع زیادی را برای آن ذکر کنید و کاملا طبیعی است که مقالات پژوهشی و کتاب های معتبری در این زمینه پیدا نکنید.

تاثیر محدودیت های مجله در تعداد رفرنس ها

  • گفتیم که برای رفرنس دهی محدودیتی وجود ندارد اما برخی مجلات هستند که بر اساس تعداد کلمات مقالات برای آن محدودیت رفرنس در نظر گرفته اند به عنوان مثال برای مقاله ۳۰۰۰ کلمه نمیتوان بیش از ۶۰ مرجع استفاده نمود.
  • پس پیش از سابمیت مقاله بررسی کنید که نشریه ای که انتخاب کرده اید محدودیتی برای ذکر کردن تعداد رفرنس ها مشخص کرده یا نه.
  • اگر حتی بیش از تعداد مشخص شده کتاب یا مقاله مطالعه کرده اید تنها مقالاتی را که بیشتر مرتبط با مقاله شما است را انتخاب کنید . این موضوع شانس شما را به برای پذیرش مقاله به شدت افزایش خواهد داد.
  • توصیه ما این است که به طور معمول برای هر نکته مهمی که در مقاله استفاده میکنید ۳ رفرنس را بیان کنید البته شاید لازم باشد که برای نکته ای خاص از تعداد بیشتری رفرنس استفاده نمایید.
  • تنها متن نیست که نیاز به رفرنس دهی دارد، حتی اگر از عکس یا نموداری در مقاله استفاده کرده اید حتما منبع آن را در مقاله ذکر نمایید. تا به عنوان سرقت علمی محسوب نشود.

خطاهای رفرنس دهی در مقالات علمی

خطاهای صوری :

این خطا ها معمولا به صورت اتقاقی و بعضا عمدی اتفاق می افتد. خطاهایی مانند وارد کردن اشتباه شماره مطلب در روش برون متنی ، استفاده نادرست از علائم نگارشی در فهرست منابع ، ایرادات ترتیب مدارک در فهرست منابع ، اشتباهات در وارد کردن اطلاعات توصیفی مانند عنوان ، نام نویسنده و ...

خطاهای محتوایی:

عدم درج منابع استفاده شده ، استناد مستقیم به منابع اصلی و عدم استناد به منابع واسطه ، ارجاع ناقص و کور به افراد نامعتبر، ارجاع ناقص منابع و عدم تلسط کافی به متن و ... .لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
مطالب منتخب سردبیر
مطالب پیشنهاد شده
مطالب محبوب
مطالب ویژه
جدیدترین مطالب

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام