سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

نظام رتبه بندی سایمگو (SCImago) چیست؟

انتشار : 26 اسفند 1399
مطالعه : 2 دقیقه

نظام رتبه بندی سایمگو برای اعتبار سنجی مجلات اسکوپوس عمل می کند.

نظام رتبه بندی سایمگو (SCImago) چیست؟

مجلات اسکوپوس نمایه ای از مجلات بین المللی معتبر می باشند . در تصویر زیر رتبه بندی ژورنال های معتبر مبتنی بر شاخص های سیستم رتبه بندی سایمگو مشاهده می کنید. لیست کامل رتبه بندی سال 2019 را می توانید از این لینک دریافت نمایید.

تصویر

رتبه بندی سایمگو بر اساس چه شاخصه هایی انجام می شود؟

نظام رتبه بندی SCImago با تکیه بر بانک اطلاعاتی Scopus و ارائه شاخص های هفت گانه، مجلات علمی را به چهار دسته تقسیم می کند. این شاخصه ها عبارتند از:

SJR: این شاخص میزان اعتبار مجلات علمی را در گذار زمانی سه ساله بررسی می کند. تفاوت این شاخص با JCR آن است که تنها ارجاعات انجام گرفته در این بازه زمانی را اندازه نمی گیرد و اعتبار مجلاتی که به آن استناد کرده اند را نیز محاسبه و اعلام می کند، به این ترتیب به نظر می رسد بتوان این شاخصه را میانگین وزنی استنادات انجام گرفته به مقالات یک مجله در مقایسه با تعداد مقالات چاپ شده در آن در نظر گرفت. در تصویر زیر بالاترین SJR مجلات علمی را در سال 2018 مشاهده می کنید. بالاترین SJR مربوط به یک مجله پزشکی با عدد 72.57 است و سایر اعداد زیر 50 است.

H index: شاخص اچ ابزاری برای تشخیص پژوهشگران موفق و اثرگذار یک حوزه علمی از کسانی است که صرفا مقالات زیاد چاپ کرده اند، بی آنکه توانسته باشند مقالات خود را پایه و اساس تحقیقات بعدی دانشمندان کنند.
به زبان ساده اگر بخواهیم اچ ایندکس را توصیف کنیم، وقتی گفته می شود اچ ایندکس یک محقق به مقدار h است یعنی حداقل h مقاله چاپ شده دارد که h بار توسط پژوهش های اصیل محققان دیگر مورد استناد قرار گرفته است.
به طور مثال وقتی می گویند اثرگذاری علمی یک ژورنال بر اساس اچ ایندکس عدد 5 است، یعنی حداقل 5 مقاله در آن چاپ شده که هر کدام 5 بار توسط محققان و مقالات مجلات دیگر مورد استناد قرار گرفته است.

(Total Docs (Current year: تعداد کل مقالات چاپ شده در طی یک سال در یک ژورنال را نشان می دهد.

(Total Docs (3 years: تعداد کل مقالات چاپ شده در طی سه سال گذشته در یک ژورنال را نشان می دهد.

(Total References (Current year: تعداد کل منابعی که در طی یک سال در مقالات چاپ شده در آن ژورنال به آنها استناد شده است.

(Total Cites (3 years: تعداد کل ارجاعات انجام گرفته به مقالات یک ژورنال در بازه زمانی 3 ساله را نشان می دهد.

(Citable Docs (3 years: تعداد کل مقالاتی که در بازه زمانی 3 ساله در یک ژورنال چاپ شده است را نشان می دهد.

(Cites/Docs (2 years: نرخ تعداد استنادات صورت گرفته به مقالات چاپ شده در یک ژورنال را نشان می دهد.

(Ref/Docs (Current year: نرخ تعداد رفرنس های استناد شده در هر مقاله به تعداد مقالات چاپ شده در یک ژورنال را نشان می دهد.لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران
مطالب منتخب
مطالب جدید

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
صفر تا صد چاپ مقاله در مجلات معتبر + ویدئو آموزشی
صفر تا صد چاپ مقاله در مجلات معتبر + ویدئو آموزشی