سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ورود

آشنایی با قواعد مقاله نویسی

انتشار 15 خرداد 1397
مطالعه 4 دقیقه

آشنایی با قواعد و اصول مقاله نویسی شما را در نگارش یک مقاله خوب و بالطبع پذیرش سریع آن از سوی مجلات معتبر جهانی یاری خواهد کرد.

آشنایی با قواعد مقاله نویسی

با پیشرفت علمی، اهمیت انجام تحقیقات افزایش یافته است و می توان گفت که تمام پیشرفت های علمی در تمامی زمینه ها در سایه تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته توسط محققین و پژوهشگران می باشد. اصلی ترین و مهمترین روش ارائه نتایج یک مطالعه، تهیه یک مقاله پژوهشی است و محققی در تولید و انتشار تحقیقات علمی موفق است که بتواند یافته های خود را در نشریات معتبر چاپ کند. از آنجا که نوشتن صحیح مقاله یک عنصر مهم برای انتشار مقالات علمی است، بنابراین یادگیری اصول نگارش مقاله، نقش مهمی در پذیرش آن در مجلات خواهد داشت.

به طور کلی، هر مقاله شامل اجزای اصلی زیر است:

 •  نام نویسنده یا نویسندگان
 •  اطلاعات تماس
 • چکیده مقاله
 • واژگان کلیدی
 •  مقدمه
 •  مبانی نظری تحقیق
 •  روش تحقیق
 • یافته های تحقیق
 • بحث و نتیجه گیری
 •  فهرست منابع

عنوان مقاله

 قسمت اول یک مقاله عنوان است که باید با موضوع اصلی پژوهش متناسب باشد. نکات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه است:

 1. عنوان مقاله باید با دقت و صراحت نوشته شود و  از بکار بردن  اسم ها یا تعاریف اجتناب شود.
 2. عنوان مقاله باید حاوی کلمات کلیدی مقاله باشد..
 3. در نوشتن بایستی 4 سوال پاسخ داده شود: چه چیزی باید در چه زمانی، چه، کجا، چه موقع و چه موقع. به عنوان مثال، عنوان مقاله می تواند باشد: یک نظرسنجی در رابطه با میزان سواد مادران و تغذیه در تهران در سال 2007
 4. عنوان باید بدون تعصب باشد. به عنوان مثال، انتخاب این عنوان برای یک مقاله خوب به نظر نمی آید: بررسی علل بی اهمیتی راننده به بستن کمربند ایمنی در رانندگی!
 5. هرگز نتیایج تحقیق را در عنوان مقاله ذکر نکنید.

نویسندگان و آدرس ها

اسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کامل ذکر شود. همچنین نویسنده اصلی که مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس کامل و شماره تلفن وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

چکیده تحقیق

باید خاطر نشان کرد که چکیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهای یک مقاله خوانده میشود و در چکیده قسمت های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیقق بصورت خلاصه ذکر می شود. متن بسیاری از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد. در اکثر مجلات تعداد کلمات چکیده 150 تا 250 کلمه محدود است.

واژگان کلیدی

چند واژه کلیدی که از اهمیت زیادی در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذکر می شود. ضمن این که با ذکر واژه های کلیدی در سایتهای علمی می توان به دنبال مقاله نیز گشت. به طور معمول تعداد این واژه ها حدود 6-5 کلمه در نظر گرفته می شود.

مقدمه

ذکر این نکته حائز اهمیت است که مقدمه یک مقاله پژوهشی ضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد که ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است. در حقیقت با مطالعه مقدمه یک مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک میکند. متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثر در 2 صفحه تایپ شود.

مبانی نظری تحقیق

بخش  ادبیات و مبانی نظری مقاله مفاهیم، تعاریف و پیشینه تحقیق را توضیح می دهد. نویسنده مقاله باید موضوع ادبیات تحقیق غالب و پایه های نظری را به شیوه ای کوتاه و عملی بیان کند. مبانی نظری تحقیق باید علمی ذکر شده و ارجاع شود. یک مقاله خوب باید بخش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

روش تحقیق

در این قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می شود. همچنین نمونه های مورد بررسی، چگونگی نمونه گیری، جامعه هدف، مراحل اجرائی پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ذکر می شود. در این قسمت در مورد تغییر بیشتر بحث شده و روش اندازه گیری و میزان دقت و چگونگی کنترل آنها بیان می شود.

یافته های تحقیق

در این بخش، نتایج تحقیق ذکر شده است. نتایج مطالعه کلیدی باید در کلمات ساده و دقیق بدون ظاهر بزرگ ذکر شود. روش های مختلف برای ارائه نتایج استفاده می شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودار کمک می کند تا به راحتی محتوای را راحت تر ارائه، اما لازم است که به طور کامل توضیح داده و تجزیه و تحلیل جدول داده ها و نمودار ها. در مواردی که از روش ها و آزمون های آماری برای بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود، باید اشاره کرد.

بحث و نتیجه گیری

در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازیم. همچنین می توان به مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه گیری نمود. در صورت لزوم می توان پیشنهادهایی برای انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آینده ارائه داد.

فهرست منابع

در پایان لازم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شیوه ای مطلوب ذکر شوند. شیوه نگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایی این نشریات و شرایط نگارش مقالات کمک بگیریم.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارش

اینستاگرام تلگرام