سینا ترجمه
سینا ترجمه
خانه
وبلاگ
ثبت سفارش

تنظیم فرمت مقاله به فرمت مجلات علمی پژوهشی و بارگذاری آن

انتشار : 28 مهر 1400
مطالعه : 10 دقیقه

مجلات علمی پژوهشی یکی از مجاری تولید علمی و ارتباط علمی تلقی شده و سعی در ایفا این دو کارکرد میان اندیشمندان درحوزه های مختلف علمی را دارند. و از نظر اعتبار جزء بهترین نوع مجلات تحقیقاتی به شمار می روند. بنابراین در این مطلب به تنظیم فرمت و بارگذاری مقاله در این مجلات خواهیم پرداخت.

تنظیم فرمت مقاله به فرمت مجلات علمی پژوهشی و بارگذاری آن

همانطور که می دانید اولین شاخصه ای که یک مقاله نویس باید رعایت کرده باشد تا مقاله اش مورد پذیرش مجامع علمی قرار بگیرد، ساختار مقاله یا همان فرمت مقاله است. معمولاً همایش های علمی، کنفرانس ها و یا مجلات علمی، فرمت مشخصی برای نوشتن مقاله به نویسندگان مقالات علمی ارائه می دهند که این فرمت ها ممکن است کمی با هم فرق داشته باشند. بدین منظور باید یک راهنمای قابل تایید وجود داشته باشد که نویسنده بتواند با مراجعه به آن با استاندارد مقاله آشنا شود.


مجلات علمی پژوهشی چیست؟

مجلات علمی پژوهشی یکی از معتبر ترین مجلات تحقیقاتی هستند که در کشور منتشر می شود. این مجلات دارای ویژگی های خاصی هستند که آن ها را از دیگر انواع مجلات متمایز می سازد. نخستین ویژگی مجلات علمی پژوهشی تحقیقات ارزشمند است که منتشر می سازند. در واقع انتشار مقالات در این نوع مجلات نسبتا سخت می باشد به طوریکه تحریریه و سردبیر این مجلات به صورت چرخشی و بر اساس شایستگی های علمی خاص انتخاب می شوند. یعنی این طور نیست که یک نفر به صورت مادام العمر در سمت سردبیری یک مجله باقی بماند بلکه چرخش نخبگان وجود دارد و بنا بر نظر شورای سردبیری افراد مختلفی در زمان های معین وظیفه سردبیری را بر عهده دارند.

چارچوب کلی مقالات علمی پژوهشی

طرح کلی و چارچوب یک مقاله علمی پژوهشی همانند سایر مقالات کاملاً شفاف می باشد. که در زیر به قسمت های مختلف یک مقاله علمی پژوهشی اشاره شده است:

 • عنوان مقاله (Title page)

 • چکیده مقاله (Abstract)

 • کلمات کلیدی(keywords)

 • مقدمه (Introduction)

 • مواد و روش ها (Materials and methodology)

 • نتایج (Results)

 • بحث (Discussion)

 • نتیجه گیری (Conclusion)

 • تقدیر و تشکر (Acknowledgements)

 • منابع (References)

 • ضمایم (Appendices)

چارچوب کلی مقالات علمی پژوهشی

عنوان

عنوان مقاله باید جامع و روشن باشد. و زیر بخش عنوان مقاله اسامی نویسندگان و وابستگی های سازمانی آنها و تاریخ ارسال مقاله را ذکر نمایید و در صورت لزوم برخی از اطلاعات را در زیرنویس نیز ارایه نمایید.

فرمت بندی مقالات علمی پژوهشی

چکیده مقاله

هنگام نگارش چکیده مقاله علمی پژوهشی به نکات زیر توجه کنید:

چکیده مقاله را کوتاه بنویسیدسعی کنید از 250 کلمه فراتر نرود.

چکیده که می نویسید باید به تنهایی بتواند اطلاعاتی در مورد مقاله ارائه دهد به شکلی که خواننده بدون مراجعه به مقاله بتواند اطلاع جامعی از جمله روش مورد استفاده، نتایج اولیه و هدف پژوهش به دست آورد.

افعال مورد استفاده در چکیده مقاله باید در زمان گذشته باشد.

در نگارش چکیده از کلمات اختصاری، نام برند، نمادها یا مخفف ها که نیاز به توضیح دارند استفاده نشود.

چکیده مقالات علمی پژوهشی

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی مشخص می‌نمایند که محورهای اصلی مقاله درباره چیست. در واقع، این کلمات واژگانی هستند که شناخت و یافتن مقاله در جست‌وجو برای رسیدن به یک موضوع خاص را ساده می‌کنند. و تعداد این کلمات معمولا نباید از 10 کلمه تجاوز کند.

کلمات کلیدی مقالات علمی پژوهشی

مقدمه

بخشی از مقاله است که در آن شما هدف و ماهیت پژوهش خود را به خوانندگان معرفی می کنید. در نگارش مقاله نکات مهمی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:

در نگارش مقاله علمی پژوهشی شما باید عنوان و هدف از انجام پژوهش را به صورت دقیق بیان کنید.

در نگارش مقدمه می بایست به اطلاعات زمینه ای درباره موضوع پژوهش اشاره کنید.

در نگارش مقدمه تعریفی از متغیرها و اصطلاحات اصلی ارایه نمایید.

در نگارش مقدمه درباره نقشه و طرح پژوهش صحبت کنید.

مقدمه مقالات علمی پژوهشی

مواد و روش شناسی

در این بخش اطلاعات کافی را در اختیار خوانندگان قرار می دهید تا آنها موضوع و اهداف اصلی را درک کنند. به طور ویژه، شما نوع طرح تحقیق، روش های تحقیقاتی را که استفاده کرده اید (کمی، کیفی یا مختلط)، روش نمونه گیری و همچنین اطلاعات شرکت کنندگان را ارائه خواهید داد.

هنگام نوشتن بخش روش شناسی شما باید به یک سری سوالات پاسخ دهید:

روش پژوهش که استفاده کرده اید کاربردی است یا بنیادی؟

از پژوهش کمی استفاده نموده اید یا پژوهش کیفی؟

از نمونه گیری تصادفی استفاده کرده اید یا نمونه گیری غیرتصادفی؟

روش شناسی

در بخش مواد و روش ها شما باید به خوانندگان خود پاسخ دهید که :

چگونه اطلاعات را جمع آوری کرده اید؟

چگونه اطلاعات را تحلیل نموده اید؟

چرا از این روش پژوهش استفاده کرده اید؟

مواد و روش ها مجلات علمی پژوهشی

نتایج

بخش نتایج مقاله علمی پژوهشی بخشی است که تمام داده های بدست آمده خود را که شامل تحلیل ها، آزمون ها، نمودارها، جداول و اشکال است ارایه می کنید. همه چیز باید به صورت عینی ارائه شود و چیزی مبهم نباشد. هنگام ارایه نتایج خود می بایست:

با نظم دقیق و منطقی آنها را ارایه دهید (برای مثال، اول اطلاعات توصیفی را بیان کنید سپس استنباطی)

شماره گذاری و عنوان جداول، نمودارها و عکس ها را به صورت دقیق انجام دهید تا در بخش های بعدی به راحتی قابل رفرنس دهی باشند (برای مثال، جدول شماره 1، تصویر شماره 2).

از ارایه اطلاعات تکراری که احتمالاً در جداول دیگر به آنها اشاره شده است بپرهیزید.

داده های خام را در بخش نتایج ذکر نکنید (در صورت لزوم می توانید آنها را در بخش ضمایم ارایه کنید).

هر نتیجه بدست آمده را بطور مستقل شرح دهید و مهمترین جنبه های آنها را ارائه کنید.

نتایج مقالات علمی پژوهشی

بحث

بخش بحث جایی است که شما در مورد نتایج ارائه شده در بخش قبلی (نتایج) بحث می کنید. شما می خواهید از نتایج خود حمایت کرده و درباره یافته های خود بحث کنید.

قسمت بحث مقالات علمی پژوهشی

هنگام نوشتن بحث، موارد زیر را به یاد داشته باشید:

در آغاز خلاصه ای از کاری که انجام شده است را مطرح کنید.

زمانی که به حقایق و اصولی که مورد پذیرش هستند اشاره می کنید از افعال حال ساده استفاده کنید و زمانی که به پژوهش های دیگران اشاره می نمایید از افعال گذشته استفاده کنید.

بحث کنید که آیا فرضیه های پژوهش تایید شده اند یا خیر؟

سعی کنید به تبیین نتایج بدست آمده و مکانیسم های تاثیرگذار در بدست آمدن این نتایج اشاره کنید.

از خطاهای بالقوه ای که در کارتان وجود داشته است بحث کنید و اینکه چگونه مانع تاثیرگذاری آنها شده اید.

نتیجه گیری

نتیجه گیری شامل پاراگرافی است که در آن همه چیز به هم پیوند می خورد و کلام آخر منعقد می شود. در نگارش بخش نتیجه گیری باید:

سوال اصلی پژوهش را تکرار کنید.

مجدداً بیان کنید که پژوهش شما از چه نظر دارای اهمیت می باشد؟

به بیان مجدد فرضیات پژوهش بپردازید.

دست آوردهای اصلی خود را مجدداً بیان کنید.

معین سازید که نتایج شما چگونه می تواند به صورت کاربردی به کار گرفته شود.

برحسب پژوهش خود و یافته های آن به ارایه رهنمودهایی برای پژوهش های آتی بپردازید.

نتیجه گیری

منابع

منابع بخش مهم پژوهش هستند و شما باید به ارایه فهرست منایع مورد استفاده خود بپردازید. در ارایه آن بهتر است:

به صورت دقیق تمامی منابع را ذکر کنید و چیزی را از قلم نیاندازید.

از سبک رفرنس نویسی خاص آن مجله علمی پژوهشی استفاده کنید (APA، MLA، یا Chicago). اگر هنوز مجله را انتخاب نکرده اید سعی کنید حتماً از نرم افزار اند نوت (EndNote) استفاده کنید زیرا بعداً به راحتی می توانید سبک رفرنس نویسی را تغییر دهید.

منابع

ضمایم

درج ضمایم امری اختیاری است، اما می تواند به عنوان یک بخش ارزشمند برای یک مقاله تحقیقاتی باشد. در اصل، ضمایم جایی است که می توانید مطالبی را در آن جای دهید که به خواننده کمک می کند تا یافته های شما را تجسم کند و دانش خود را در مورد موضوع افزایش دهد. اینکار به ویژه به افرادی که به طور خاص در زمینه شما کار می کنند اهمیت زیادی دارد. در درج ضمایم می توانید:

جدول

جداول را ارایه دهید.

فهرست اشکال را ذکر کنید.

داده های خام، اطلاعات یادداشت برداری شده (مثلاً به هنگام مصاحبه)، و روند درمانی کامل یا پروتکل درمانی را اضافه کنید.

تقدیر و تشکر

همیشه هستند افرادی که در فرآیند پژوهش به شما کمک نموده اند مانند اساتید یا پژوهشگران دیگر، که در این بخش می توانید با نام بردن از آنها، تقدیر و تشکر خود را به جا آورید.

تقدیر و تشکر

چگونه با فرمت مجلات علمی پژوهشی آشنا شویم؟

برای یافتن فرمت مقالات علمی پژوهشی باید ابتدا عنوان یا ISSN مجله مد نظر خود را، در اختیار داشته باشید و آنرا در گوگل جستجو کنید. در واقع بعد از اینکه وارد وب سایت مجله مدنظرتان شدید، اطلاعات اولیه از قبیل نام مجله، توضیحات و ایمپکت فکتور (impact factor)، تعداد شماره ها و جلد های چاپ شده تا اینجا و تعداد مقالات برای شما نشان داده می شود.و سپس اگر شما به دنبال اطلاعات جزئی تر می باشید می بایست دنبال گزینه About this journal رفته و با کلیک روی این گزینه اطلاعات جزئی تر برای شما نمایش داده خواهد شد، از جمله قالب و فرمت مقاله و ... . که با مطالعه دقیق این بخش به راحتی می توانید مقاله را قالب بندی و آماده سابمیت نمایید.

فرمت بندی مجلات علمی پژوهشی


بارگذاری مقاله در مجلات علمی پژوهشی

همانطور که در بالا بیان شد برای ارسال مقالات به مجلات علمی پژوهشی باید تمامی قواعدی که توسط آن مجله تعیین شده است را مطالعه کرده و مقاله خود را بر اساس آن تنظیم کنید. با این کار در ارزیابی مقالات در مرحله اول داوری مقاله شما با مشکلی مواجه نخواهد شد. بعد از فرمت بندی مناسب مقاله علمی پژوهشی لازم است که کارمان را با یک بارگذاری دقیق کامل کنیم .که این بارگذاری مقاله در مجلات علمی پژوهشی را به دو شیوه می توان انجام داد که در زیر به آنها اشاره شده است:

بارگذاری مقاله از طریق سیستم مکانیزه

برخی از مجلات علمی پژوهشی از یک سیستم مکانیزه برای دریافت مقالات استفاده می کنند. در این حالت، نخست شما در وب سایت مجله ثبت نام کرده و نام کاربری و کلمه عبور دریافت می کنید. سپس به صفحه پروفایل خود وارد می شوید و مراحل را یکی به یکی طی کرده و در نهایت یک کد یا سابمیت نامبر دریافت می کنید که از آن پس برای هر نوع مکاتبه و انجام تغییرات برای مقاله از آن کد استفاده می کنید. همچنین هر عملیاتی که از طرف مجلات بر رو مقاله شما انجام می شود در این سیستم ثبت می گردد و شما قادر خواهید بود مقاله خود را ردیابی کنید.

بارگذاری از طریق سیستم مکانیزه

بارگذاری مقاله از طریق ایمیل

در این حالت شما می توانید مقاله خود را که مطابق دستورالعمل مجله تهیه کرده اید، به ایمیل مجله ارسال کنید. گاهی پس از ارسال ایمیل، برای مقاله شما یک کد یا Manuscript Number در نظر گرفته می شود که شما قادر خواهید بود با استفاده از آن با سردبیر مجله مکاتبه کنید.

بارگذاری از طریق ایمیل

فرایند آماده سازی مقاله برای بارگذاری در مجلات علمی پژوهشی

برای چاپ یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی باید ابتدا تصمیم بگیرید که می خواهید مقاله را در مجلات داخلی چاپ کنید و یا خارجی، بعد از تصمیم گیری، فرآیند آماده سازی مقاله برای بارگذاری را طبق 5 مرحله که در زیر به آنها اشاره شده است آغاز می کنیم.

ترجمه تخصصی برای پذیرش مقاله به مجلات خارجی

ویرایش فنی و ادبی مقاله رفع هر گونه تشابه و یا سرقت ادبی موجود در مقالات

انتخاب ژورنال معتبر برای مقاله متناسب با زمینه نگارشی مقاله و سطح علمی مقاله

ویرایش و فرمت بندی مقاله و تبدیل ساختار مقاله به ساختار و فرمت تعیین شده از طرف مجله

سابمیت مقاله به مجله مورد نظر

فرایند آماده سازی مقالات علمی پژوهشی

لوگو موسسه سینا

خدمات تنظیم فرمت مقاله به فرمت مجلات و بارگذاری آن در سینا ترجمه

سینا ترجمه تاکنون برای طیف وسیعی از مجلات مختلف داخلی و خارجی به انجام فرمت بندی طبق فرمت مجله پرداخته است. فارغ از رشته تحصیلی و موضوعیت مقاله و مجله انتخاب شده، خدمات انجام فرمت بندی مقاله و بارگذاری در مجلات داخلی و خارجی در تمامی رشته ها و برای تمامی مجلات در سینا ترجمه قابل انجام است.

جهت اطلاعات بیشتر برای فرمت بندی و بارگذاری مقاله در مجلات می توانید با کارشناسان ما از طریق تماس یا پست الکترونیکی موسسه و همچنین از طریق شبکه های مجازی ( واتساپ ، اینستاگرام و تلگرام ) در ارتباط باشید و یا از طریق لینک زیر میتواند هزینه فرمت بندی خود را برآورد کرده و سفارش خود را ثبت نمایید ما به محض دریافت ثبت سفارش شما، در کوتاه ترین زمان ممکنه به شما پاسخ متناسب را ارایه خواهیم دادلطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


سوالات متداول

فرمت بندی مقالات در واقع به معنای ویرایش ساختاری و مفهومی مقالات به منظور اکسپت سریع قبل از ارسال یا سابمیت مقاله به مجلات معتبر می باشد که تمامی مجلات معتبر دنیا فرمت مخصوص خود را دارند و مقاله ای خارج از این فرمت را ریجکت خواهند کرد.

فرمت بندی برای همه مقالات مخصوصا مقالات علمی پژوهشی که برای چاپ در مجله ای معتبر نوشته می شوند ضروری و مهم است. بنابراین فرمت بندی مقالات هم شامل محتوای مقالات و هم ساختار هر مقاله می باشد.

زمانبندی برای فرمت بندی در موسسه سینا در کمترین زمان ممکن و طی 2-3 روز صورت می پذیرد. شما می توانید از طریق سفارش فوری(آنی) در نیمی از زمان معمول سفارش فرمت بندی خود را تحویل بگیرید.

پس از ثبت سفارش خود در سایت موسسه سینا، محاسبه قیمت برای فایل ارسالی شما به صورت آنلاین انجام شده و هزینه پروژه در فرم پیش فاکتور ارائه می‌گردد. برای اطلاع از هزینه فرمت بندی مقاله خود می توانید فایل خود را در قسمت محاسبه قیمت خدمات بارگذاری کرده و به صورت آنلاین از هزینه آن باخبر شوید.

موسسه سینا دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد و نماد اعتماد الکترونیکی از اینماد است. بنابراین هیچگونه استفاده غیر قانونی از مطالب ارسالی انجام نمی شود. یکی از مهم ترین اصول موسسه سینا حفظ محرمانگی اطلاعات و فایل های ارسالی مشتریان عزیز می باشد و تمامی ارکان این مجموعه ملزم به رعایت اصول محرمانگی و حفظ حریم خصوصی مشتریان هستند.در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
دیدگاه کاربران

خدمات سینا ترجمه


ترجمه تخصصی کتاب

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی مقاله

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی متن

ثبت سفارش

ترجمه انگلیسی به فارسی

ثبت سفارش

ویراستاری متن

ثبت سفارش

پارافریز

ثبت سفارش

فرمت بندی

ثبت سفارش

ترجمه تخصصی

ثبت سفارشاینستاگرام تلگرام
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی